Dur brzuszny i dury rzekome A, B, C

Etiologia: bakterie Salmonella lyphi lub S. paratyphi A, B, C dostające się clo przewodu pokarmowego z zakażoną wodą lub pokarmem (droga fekalno--oralna). Obecnie odnotowuje się kilkanaście zachorowań rocznie w Polsce.

Objawy kliniczne: narastająca gorączka bez dużych wahań dobowych, kaszel, osłabienie, rozmaicie nasilone zaburzenia świadomości („odurzenie"), zaparcia lub biegunka, obłożony i obrzęknięty język, powiększenie wątroby i śledziony, nacieczenie kątnicy z przelewaniami, skąpe wykwity grudkowe w nadbrzuszu.

Postępowanie: prawny przymus hospitalizacji na oddziale zakaźnym, zgłoszenie do PIS.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość