Glistnica i włosogłówczyca

Etiologia: kilkucentymetrowej długości nicienie Ascaris lumbricoicles lub Tri-chiuris tricbiura, których jaja mogą być wchłonięte w wyniku zaniedbań sanitarno-higienicznych (droga fekalno-oralna). W Polsce inwazje te bardzo rzadko osiągają znaczne natężenie.

Objawy kliniczne: nawracające bóle brzucha, nudności, brak łaknienia, nawracająca pokrzywka, astma, zaburzenia snu; stan miejscowy jest niecha-rakterystyczny.

Postępowanie-, zgłoszenie do PIS. Stwierdzenie jaj nicieni w kale jest najpewniejszą formą rozpoznania, której nie dają badania serologiczne. Leczenie farmakologiczne polega na podaniu jednorazowej dawki pirantelu 10 mg/kg mc. lub mebendazolu 200 mg, lub albendazolu 200 mg. W razie niepowodzenia kurację należy powtórzyć według takiego samego schematu. Wskazana jest poprawa warunków sanitarnych oraz higienicznych zachowań chorego i jego otoczenia.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość