Odwarstwienie siatkówki

Etiologia-, bezpośrednią przyczyną odwarstwienia siatkówki jest zwykle pociąganie szklistkowo-siatkówkowe i przerwanie siatkówki, co umożliwia wnikanie płynu z przestrzeni szklistkowej pod siatkówkę.

Oceny kliniczne: odwarstwienie siatkówki polega na oddzieleniu warstwy fotoreceptorów ocl nabłonka barwnikowego. Obecność połączenia nabłonka barwnikowego i siatkówki jest podstawowym warunkiem przemian rodopsyny i procesu widzenia. Brak takiego połączenia powoduje, że chorobowo zmienione obszary nie są w stanie odbierać wrażeń wzrokowych. W początkowym okresie dochodzi do zaburzeń pola widzenia. Chory stwierdza istnienie zasłony przed okiem. Jeżeli zajęta jest również część centralna siatkówki, chory traci ostrość wzroku.

Postępowanie: leczenie jest wyłącznie operacyjne i polega na zamknięciu otworu w siatkówce.

Dokonuje się tego przez przyszycie tzw. plomby z gumy lub gąbki silikonowej na powierzchni oka w rzucie otworu w siatkówce. Ma to na celu przybliżenie ściany gałki ocznej do okolicy otworu.

Jednocześnie przymraża się okolicę otworu w celu wywołania jałowego odczynu zapalnego, powodującego zlepienie się siatkówki w okolicy otworu z podłożem. Leczenie tego typu jest skuteczne w 80-90%. Jeżeli jednak nie uzyska się przyłożenia siatkówki, wskazane jest wykonanie operacji od wewnątrz oka, stosując chirurgię ciała szklistego.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość