Przewlekłe zapalenie krtani

Etiologia: złe lub niedostateczne leczenie ostrego zapalenia i podtrzymywa nie czynników wywołujących (patrz: zapalenie ostre) doprowadza do przewlekłego zapalenia.

Objawy kliniczne: przekrwienie błony śluzowej całej krtani, w czasie fonacji fałdy niecałkowicie zamykają szparę głośni (chrypka), okresowo such> kaszel.

Postępowanie-, pozostawanie w domu, unikanie mówienia oraz czynników drażniących (zimne płyny i pokarmy, przyprawy, alkohol, papierosy). Stosuje się leki wykrztuśne (sulfogwajakol, Tussipect, Flegamina, Syr. Althaeae), salicylaty, paracetamol, witaminy, antybiotyki beta-laktamowe, penicyliny półsyntetyczne (ampicylina, augmentin, tetracykliny - Vibramy-cin, lub inne). Wskazana jest konsultacja laryngologiczna i foniatiyczna.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość