Przyczyny zawrotów głowy

Najczęstszymi przyczynami zawrotów głowy są:

1) choroby ucha:

a) ucho zewnętrzne: woskowina, ciała obce, stany zapalne,

b) ucho środkowe: ostre i przewlekłe zapalenia (trąbka słuchowa, jama bębenkowa, wyrostek sutkowaty), uraz ciśnieniowy,

c) ucho wewnętrzne: zmiany naczyniowe, odczyn toksyczno-zapalny, przetoka kanałowa, choroba Meniere’a, zatrucie egzogenne i endogenne, stany pourazowe, kamica otolitowa,

2) choroby układu nerwowego - miażdżyca i inne choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego, zakażenia wirusowe, stany zapalne, urazy głowy, zespół szyjno-tylny, guzy ośrodkowego układu nawowego, stwardnienie rozsiane, migrena, padaczka, nerwice,

3) choroby narządów wewnętrznych - nadciśnienie, niedociśnienie, choroby serca, choroby kiwi, pasożyty, zaburzenia endokrynologiczne, alergie, zatrucia związkami chemicznymi (leki, środowisko pracy),

4) choroby narządu wzroku - wady wzroku, porażenie mięśni ocznych, jaskra.

Inne przyczyny to hałas, wibracja, bodźce optokinetyczne, choroba lokomocyjna, choroba kesonowa.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość