Rak krtani

Etiologia: nieznana. Czynnikami usposabiającymi są: palenie tytoniu, alkohol, opaiy asfaltów, pyły przemysłowe. Rak krtani częściej występuje u mężczyzn w średnim i starszym wieku.

Objawy kliniczne: są zależne od umiejscowienia: zmęczenie głosowe i chrypka są typowe dla raka fałdów głosowych, bóle promieniujące do ucha - w raku nagłośni i zachyłku gaiszkowatego, raki podgłośniowe długo są bezobjawowe, następnie występują trudności w przełykaniu i duszność. W laryngoskopii stwierdza się naciek w postaci guzka żywoczerwonego o gładkiej lub kalafiorowatej powierzchni (na fałdach głosowych, zachyłku gmszkowatym czy na brzegu nagłośni). Dość wczesne są przerzuty do węzłów (podżuchwowych, naclobojczykowych).

Postępowanie: leczenie specjalistyczne, operacyjne lub naświetlanie. Rokowanie co do życia niepewne.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość