Tasiemczyce

Etiologia-, spożycie surowego mięsa zawierającego wągry tasiemca uzbrojonego ( Taenia. soliuni) lub nieuzbrojonego ( Taenia- saginata), ewentualnie jaj tasiemca karłowatego (Hymenolepis nana) (droga fekalno-oralna).

Objawy kliniczne-, możliwy jest przebieg bezobjawowy, ale uporczywe nudności, nieokreślone bóle brzucha, chudnięcie, zaburzenia snu sugerują ryzyko tasiemczycy. Stan miejscowy jest niecharakterystyczny - poza zauważeniem pojedynczych lub zgaipowanych w „taśmę” członów tasiemca w kale; niekiedy eozynofilia we kiwi obwodowej.

Postępowanie: zgłoszenie do PIS. Człony tasiemca powinny być oddane do oceny laboratoryjnej ze względu na zagrożenie wągrzycą w inwazji T. solium. Eozynofilię należy potwierdzić poprzez ocenę bezwzględnej liczby krwinek kwasochłonnych w 1 j.il kiwi. Tylko wykrycie jaj tasiemca w kale daje pewne rozpoznanie. Leczenie farmakologiczne polega na jednorazowym podaniu 4 tabletek (2 g) niklozamidu lub prazykwantelu w dawce 5 mg/kg mc. Inwazja II. nana wymaga dawki 25 mg/kg mc. prazykwantelu jednorazowo.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość