Wścieklizna

Etiologia: swoisty wirus obecny w ślinie i tkance nerwowej zakażonych nim zwierząt, najczęściej lisów, psów, kotów, nietoperzy. Do zakażenia dochodzi poprzez pokąsanie lub kontakt uszkodzonej skóry lub błon śluzowych ze śliną zakażonego zwierzęcia.

Wścieklizna jest chorobą bardzo rzadką w Polsce.

Objawy kliniczne: zapalenie mózgu, zaburzenia psychiczne i neurologiczne. Ostre objawy „mózgowe” w kilka tygodni po ukąszeniu przez zwierzę powinny sugerować wściekliznę.

Postępowanie: zgłoszenie do PIS i natychmiastowa hospitalizacja jak w każdym zapaleniu mózgu.

Największe znaczenie ma prawidłowa profilaktyka u osób pokąsanych, prowadzona przez poradnie lub oddziały zakaźne, według poniższych zasad:

  • zwierzę znane powinno być poddane 10-dniowej obserwacji pod kontrolą weterynaryjną, co umożliwia uniknięcie szczepień u osoby pokąsanej,
  • zwierzę dzikie lub nieznane stwarza realne ryzyk o wścieklizny u pokąsanego człowieka - podanie szczepionki i surowicy swoistej chroni przed tą zawsze śmiertelną chorobą, Najiviększe zagrożenie stanowią rany twarzy, szyi, dtoni i narządów płciowych.

Pokąsanie przez zwierzę może spowodować pasterelozę, bakteryjną chorobę ze zmianami ropnymi w miejscu ukąszenia, wymagającą stosowania antybiotyków.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość