Zatrucia alkoholem etylowym

Mechanizm działania: w obecności dehydrogenazy alkoholowej (ADH) alkohol etylowy utlenia się clo aldehydu octowego, z którego poci wpływem dehydrogenazy aldehydowej (AdDH) powstaje kwas octowy. Aldehyd octowy jest silną trucizną protoplazmatyczną denaturującą enzymy i białka, kwas octowy powoduje pojawienie się kwasicy metabolicznej.

Objawy kliniczne: zależą od stężenia alkoholu etylowego we kiwi'. Obserwuje się: osłabienie ostrości wzroku, samokrytycyzmu, spostrzegawczości, zwolnienie szybkości reakcji, euforię, nadmierną pewność siebie, zaburzenia równowagi i koordynacji mchowej oraz śpiączkę. Stężenia 3,5-4%<> to ciężkie zatrucie z głęboką śpiączką, często z zaburzeniami krążeniowo-oddechowymi. Stężenie 5%<> uważa się za śmiertelne - porażeniu ulega ośrodek naczy-nioruchowy i oddechowy pnia mózgu.

Postępowanie: prowokacja wymiotów lub płukanie żołądka jest skuteczne jedynie w ciągu pierwszej godziny ocl chwili zatrucia. Zasadnicze leczenie polega na wyrównywaniu poziomu glikemii, zaburzeń gospodarki kwaso-wo-zasadowej i woclno-elektrolitowej, utrzymywaniu właściwej ciepłoty ciała, a w razie porażenia ośrodka oddechowego - prowadzeniu sztucznej wentylacji.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość