Zatrucia kwasami

Mechanizm działania: słabe kwasy (octowy, cytrynowy) mają działanie drażniące, silne kwasy (mrówkowy, solny, azotowy, siarkowy, fluorowodorowy) są żrące. Kwasy powodują martwicę koagulacyjną, a powstający skrzep nie pozwala z reguły na większą penetrację i chroni tkanki głębiej położone.

Objawy kliniczne: po spożyciu - silny, piekący ból w jamie ustnej i gardle, ślinotok, duszność, chrypka, następnie wymioty podbarwione krwią, biegunka - stolce czarne lub podbarwione krwią. Na oparzonej błonie śluzowej jamy ustnej stawierdza się białe naloty przy zatruciu kwasem solnym, żółte naloty przy zatruciu kwasem azotowym, czarne naloty przy zatruciu kwasem siarkowym. Istnieje możliwość krwotoków z przewodu pokarmowego lub perforacji. Późnym następstwem zatrucia są zwężenia przełyku.

W przypadku uszkodzenia kwasami skóry występują oparzenia I, II lub III stopnia. Działanie wziewne kwasów prowadzi do podrażnienia błon śluzo-wych, czego objawem jest drapanie w gardle, kaszel, ból za mostkiem, odkrztuszanie podbarwionej krwią plwociny. Istnieje możliwość obrzęku głośni, skurczu krtani i oskrzeli, obrzęku płuc.

Postępowanie-, nie wolno prowokować wymiotów Do JO minut od zatrucia można bardzo ostrożnie wykonać płukanie żołądka. Cienką rurkę Levi-na można delikatnie wprowadzić do żołądka i pozostawić bez obawy o perforację. Pacjentowi należy podać do picia mleko, białko jaj kurzych lub mieszaninę powyższych składników. Konieczne jest podawanie silnych leków przeciwbólowych (także narkotycznych), antybiotyków, blokerów pompy protonowej. Steroidy znalazły zastosowanie przy współistnieniu objawów ze strony układu oddechowego. Wskazane jest wykonanie wczesnej ezofagofi-beroskopii w celu oceny rozległości i głębokości oparzeń.

W przypadku skażenia skóry należy ją zmyć bardzo dużą ilością wody. Bezwzględnie przeciiuwskazane jest stosowanie środków alkalizujących, gdyż reakcje egzotermiczne powiększają obszar uszkodzenia tkanek.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość