Zatrucia morfiną i innym opiatami (heroina, kodeina)

Mechanizm działania: morfina jest antagonistą receptorów opioidowych, działa depresyjnie na ośrodek oddechowy i naczynioruchowy pnia mózgu, pobudza ośrodek nerwu błędnego i ośrodek wymiotny, działa kurczą-co na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i moczowych.

Objawy kliniczne ze strony ośrodkowego układu nerwowego to uspokojenie, zniesienie czucia bólu, zahamowanie odruchu kaszlowego, bóle i zawroty głowy, senność, zaburzenia świadomości (euforia, splątanie, objawy psychotyczne). W ciężkich zatruciach dochodzi do utraty przytomności, hipotermii, drgawek (szczególnie u dzieci), zniesienia odmchów, porażenia ośrodka oddechowego i zgonu. Ze strony układu oddechowego obserwuje się: spłycenie oddechu, bezdech, rzadko występuje obrzęk płuc. Ze strony układu krążenia występuje bradykardia, spadek ciśnienia tętniczego kiwi. Możliwe jest wystąpienie wstrząsu. Wąskie, szpilkowate źrenice są charakterystyczne dla zatrucia opiatami. Objawy ze strony przewodu pokarmowego to suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, zwolnienie perystaltyki jelit, zaparcia, możliwe jest wystąpienie niedrożności porażennej jelit i kolki wątrobowej. Na skórze obserwuje się początkowo zaczerwienienie, potem bladość i sinicę.

Postępowanie: w przypadku zatrucia doustnego należy szybko wykonać płukanie żołądka lub sprowokować wymioty. Należy jednak zachować szczególną ostrożność, ze względu na bardzo szybkie działanie morfiny i możliwość wystąpienia bezdechu. Specyficzną odtrutką w zatruciach opia-tami jest nalokson (Narcan).

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość