Zatrucia pochodnymi fenotiazyny

Mechanizm działania-, antagoniści receptorów dopaminergiczych, w szczególności receptora D2, blokują receptory alfa-adrenergiczne oraz ośrodkowe i obwodowe muskarynowe receptory cholinergiczne.

Objawy kliniczne pojawiają się najczęściej po upływie 1-2 godzin. Obserwuje się: zaburzenia równowagi, suchość w ustach, obrzęk i wysuszenie śluzówek nosa, zwężenie źrenic, niezborność ruchów, senność. Czasami, nawet po niewielkich dawkach, występują dyskinezy umiejscowione w obrębie mięśni mimicznych twarzy lub mięśni szyi (przymusowe skręcenie głowy, otworzenie ust). W ciężkich przypadkach śpiączka bywa poprzedzona silnym pobudzeniem psychoruchowym oraz drgawkami o charakterze parkin-soidalnym. Czynność serca jest z reguły przyspieszona, chociaż obserwuje się zatrucia przebiegające z bradykarcfią. Często występują różnego rodzaju zaburzenia rytmu serca. Zgony są wynikiem depresyjnego działania na ośrodek oddechowy lub ciężkich powikłań spowodowanych śpiączką (zapalenia płuc, odleżyny).

Postępowanie-, prowokacja wymiotów jest z reguły nieskuteczna (przeciw-wymiotne działanie tej grupy leków), płukanie żołądka można wykonać nawet kilkanaście godzin po spożyciu leków (neuroleptyki hamują perystalty-kę przewodu pokarmowego), następnie należy pociąć węgiel aktywowany. W ciężkich zatruciach, w celu przeciwdziałania efektom cholinolitycznym, należy zastosować salicylan fizostygminy, a w przypadku wystąpienia ol}ja-wów zespołu pozapiramidowego - bipericlen (Akineton, Biperiden) lub di-fenhyclraminę (Betadrin). Zaburzenia rytmu serca zwalcza się podawaniem fenytoiny. Przeciwwskazane jest podawanie katecholamin i lidokainy. Intensywna cliureza, hemodializa i hemoperfuzja są nieskuteczne.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość