Zatrucia pochodnymi kwasu barbiturowego

Mechanizm działania-, zaburzenie równowagi pomiędzy procesami pobudzania i hamowania neuronów w różnych strukturach nerwowych, przede wszystkim w tworze siatkowatym mózgu, układzie limbicznym oraz podwzgórzu. Związki te hamują procesy fosforyzacji, syntezę i wydzielanie acetylocholiny oraz uwalnianie noradrenaliny.

Objawy kliniczne-, mogą się pojawić już po kilkunastu minutach. Obserwuje się.- zaburzenia równowagi, spowolniają, bełkotliwą mowę, senność, która stopniowo przechodzi w głęboką śpiączkę toksyczną. W początkowym okresie źrenice są szerokie, później ulegają zwężeniu. Uszkodzenia naczyń włosowatych oraz pogorszenie ukrwienia staje się przyczyną powstawania odleżyn. W ciężkich zatruciach dochodzi do spadku ciśnienia tętniczego kiwi, hipotermii, porażenia ośrodka oddechowego i zgonu.

Postępowanie: prowokacja wymiotów lub płukanie żołądka, podawanie węgla aktywowanego. W ciężkich zatruciach znajdują zastosowanie hemodializa lub hemoperfuzja, a w zatruciu fenobarbitalem intensywna cliureza z alkalizacją. U pacjentów nieprzytomnych, ze względu na duży odsetek powikłań płucnych, wskazana jest wczesna antybiotykoterapia. Przeciwwskazane jest podawanie tzw. leków cucących (kardiamidu, kardiazolu, kofeiny).

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość