Zatrucia tlenkiem węgla

Mechanizm działania-, blokuje transport tlenu, powoduje powstawanie kar-boksyhemoglobiny (niemającej zdolności przenoszenia tlenu). Przy obecności tlenku węgla krzywa dysocjacji oksyhemoglobiny jest przemieszczana w lewo, co powoduje upośledzenie zdolności oddawania tlenu w tkankach. Powinowactwo tlenku węgla do hemoglobiny jest 200-600 razy większe niż powinowactwo tlenu.

Objawy zatrucia narastają wraz ze wzrostem poziomu karboksyhemo-globiny we kiwi. 5-10% zawartości karboksyhemoglobiny powoduje jedynie lekkie ograniczenie ostrości widzenia; przy poziomie 10-20% pojawia się ból głowy, złe samopoczucie, uczucie zmęczenia, kołatania serca, duszność wysiłkowa. Przy poziomie 20-30% występują zawroty głowy, nudności i wymioty, pojawiają się zaburzenia świadomości. Różowe zabawienie skóry (twarzy, szyi, górnej połowy klatki piersiowej), zaburzenia rytmu serca, spłycenie oddechu obserwuje się, gdy poziom karboksyhemoglobiny przekracza 30-40%. Poziom 40-60% powoduje głęboką utratę przytomności, z niedowładami i porażeniami mięśni, zaburzenia oddychania (oddech Cheyne’a-Stokesa), obniżenie temperatury ciała. Stężenia powyżej 60% są już stężeniami śmiertelnymi, powodującymi zgon w czasie ocl kilku clo kilkunastu minut. U dzieci poważne objawy mogą wystąpić już przy stosunkowo niskich poziomach karboksyhemoglobiny. Spośród powikłań zatruć tlenkiem węgla (szczególnie przy długim okresie narażenia) należy wymienić: zapalenie płuc, odleżyny, zakrzepowe zapalenia żył, niewydolność nerek, uszkodzenia wątroby, rabdomiolizę, a przede wszystkim uszkodzenie jąder pnia mózgu prowadzące do sztywności postawy, niezborności ruchów, zaburzeń mowy, ostrych stanów psychotycznych.

Postępowanie-, bezzwłoczne wyniesienie zatrutego ze strefy, w której doszło do zatrucia, podanie do oddychania tlenu (10—15 l/minutę) - zastosowanie, jeśli jest taka możliwość, hiperbarii tlenowej. Ponadto w leczeniu stosuje się 20% mannitol, piracetam (Nootropil) lub fumaran bencyklanu (Hali-dor, Fludilat).

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość