Zatrucia trójpierścieniowymi lekami antydepresyjnymi

Mechanizm działania: hamują wychwyt zwrotny noradrenaliny i serotoni-ny, mają słabe właściwości antycholinergiczne i przeciwhistaminowe. Działają karcliotoksycznie.

Objawy kliniczne-, pojawiają się po upływie 1-2 godzin. Obserwuje się: osłabienie, zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia ostrości widzenia, światłowstręt. Często rozwija się pełny zespół cholinolityczny. W ciężkich zatruciach senność przechodzi w śpiączkę, występują drżenia mięśniowe oraz drgawki toniczno-kloniczne, dochodzi do porażenia ośrodka oddechowego. Już po niewielkich, ale toksycznych dawkach może dojść do spadku ciśnienia tętniczego kiwi oraz mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca (częstoskurcz zatokowy, skurcze dodatkowe różnego pochodzenia, bloki przed-sionkowo-komorowe i komorowe). Zaburzenia rytmu serca pojawiają się zwykle po upływie 4—10 godzin od chwili zatrucia. Zgon może wystąpić nagle (nawet po 24 godzinach dobrego samopoczucia) na skutek migotania komór.

Postępowanie: prowokacja wymiotów lub płukanie żołądka (nawet kilkanaście godzin od zatrucia), podawanie węgla aktywowanego. W razie wystąpienia objawów zespołu cholinolitycznego lub zaburzeń rytmu serca należy podać salicylan fizostygminy. Przy komorowych zaburzeniach rytmu serca stosuje się liclokainę. Przeciwwskazane jest podawanie glikozydów naparstnicy. Intensywna cliureza, hemodializa i hemoperfuzja są nieskuteczne.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość