Zatrucia zasadami

Mechanizm działania.: zasady powodują martwicę rozpływną i saponifikację tłuszczów.

Objawy kliniczne-, po spożyciu doustnym - silny, piekący ból w jamie ustnej i gardle, ślinotok, duszność, chrypka, wymioty podbarwione krwią, biegunka - stolce czarne lub podbarwione krwią. Stwierdza się zaczerwienienie i rozpulchnienie oparzonej błony śluzowej. Istnieje możliwość krwotoków z przewodu pokarmowego lub perforacji. Późnym następstwem zatrucia są zwężenia przełyku. Na skórze występują oparzenia l, II lub III stopnia. Działanie wziewne zasad prowadzi do podrażnienia błon śluzowych, czego objawem jest drapanie w gardle, kaszel, ból za mostkiem, odkrztuszanie podbarwionej krwią plwociny. Istnieje możliwość obrzęku głośni, skurczu krtani i oskrzeli, obrzęku płuc.

Postępowanie: nie wolno prowokować wymiotów. Do 15 minut od chwili zatrucia można bardzo ostrożnie wykonać płukanie żołądka. Cienką rurkę Levina można delikatnie wprowadzić do żołądka i pozostawić bez obawy o perforację. Pacjentowi należy podać do picia mleko, białko jaj kurzych lub mieszaninę powyższych składników. Konieczne jest podawanie silnych leków przeciwbólowych (także narkotycznych), antybiotyków, blokerów pompy protonowej. Steroidy znalazły zastosowanie przy współistnieniu objawów ze strony układu oddechowego. Wskazane jest wykonanie wczesnej ezofagofiberoskopii w celu oceny rozległości i głębokości oparzeń.

W przypadku skażenia skóry należy ją zmyć bardzo dużą ilością wody. Bezwzględnie przeciwwskazane jest stosowanie środków zakwaszających, gdyż reakcje egzotermiczne powiększają obszar uszkodzenia tkanek.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość