TwojeZdrowie

Dołączył(a):
8 maja 2013
Ostatnio na stronie:
9 maja 2013, 12:39
 • Zapalenie wielomięśniowe

  Zapalenie wielomięśniowe jest to zapalenie mięśni szkieletowych, a czasem również mięśnia sercowego, występujące jako odrębna jednostka chorobowa lub jako jeden z elementów zespołów nakładania z objawami twardziny i tocznia układowego.

  Zmianom mięśniowym towarzyszą często obj...

  czytaj dalej »

 • Twardzina układowa

  Twardzina układowa, której najbardziej widocznym objawem jest włóknie-nie w obrębie skóry i tkanki podskórnej, dotyczy wielu układów i narządów, prowadząc do zagrożenia życia.

  Etiopatogeneza: przyczyna choroby nie jest znana, bierze się pod uwagę możliwość predyspozycji genet...

  czytaj dalej »

 • Toczeń rumieniowaty układowy

  Etiopatogeneza: przyczyna tocznia rumieniowatego układowego nie jest znana, zespół objawów zapalnych dotyczących wielu układów i narządów spowodowany jest procesem autoimmunizacji, w wyniku którego w ustroju dochodzi do tworzenia przeciwciał skierowanych głównie przeciw antygenom j...

  czytaj dalej »

 • Reumatoidalne zapalenie stawów

  Reumatoidalne zapalenie stawów jest to przewlekły, postępujący proces zapalny, rozpoczynający się w błonie maziowej stawów, prowadzący do niszczenia tkanek stawowych, zniekształceń i upośledzenia czynności stawów. W przebiegu choroby dochodzi także do zmian zapalnych w wielu innych...

  czytaj dalej »

 • Choroba zwyrodnieniowa stawów

  Choroba zwyrodnieniowa stawów jest to zespół objawów związanych z uszkodzeniem chrząstki stawowej i podchrzęstnej warstwy kości, które prowadzi do wtórnych zmian w nasadach kości i odczynu zapalnego w błonie maziowej.

  Etiopatogeneza: uszkodzenie chrząstki stawowej może być spowod...

  czytaj dalej »

 • Choroby metaboliczne

  Choroby metaboliczne są wynikiem mutacji, które zmieniając informację genetyczną, zakłócają syntezę białek odpowiedzialnych za funkcjonowanie organizmu (zmniejszenie aktywności białek enzymatycznych, receptorowych, transportowych, strukturalnych). Efektem jest gromadzenie w tkankach i...

  czytaj dalej »

 • Choroby uwarunkowane genetycznie

  Częstość, w Polsce choroby uwarunkowane genetycznie występują u 2-5% żywo urodzonych noworodków, część chorób ujawnia się w wieku późniejszym.

  Podział-.

  • choroby monogenowe-. autosomalne dominujące (otoskleroza, hiperchole-sterolemia rodzinna, torbielowatość nerek), autosom...

  czytaj dalej »

 • Padaczka wieku dziecięcego

  Jest to choroba przewlekła, charakteryzująca się nawracającymi, niegorącz-kowymi, niesprowokowanymi napadami, które zwykle pojawiają się niespodziewanie, a odstęp między nimi trwa co najmniej 24 godziny.

  Częstość występowania'. 0,5-1% populacji dziecięcej choruje na padaczkę, 1...

  czytaj dalej »

 • Stan padaczkowy

  Jest to pojedynczy napad trwający co najmniej 30 minut lub napady powtarzające się, trwające dłużej niż 30 minut bez odzyskiwania świadomości. Jest stanem wyjątkowego zagrożenia i wymaga natychmiastowego rozpoznania i leczenia. Może być stanem napadów uogólnionych drgawkowych (90%)...

  czytaj dalej »

 • Drgawki (napady) gorączkowe

  Kryteria rozpoznania, wystąpienie napadu drgawkowego u dziecka w wieku między 3. miesiącem a 6. rokiem życia w związku z gorączką (powyżej 38°C) i niestwierclzenie zakażenia ośrodkowego układu nerwowego lub innych przyczyn napadu.

  Rodzaje:

  •  proste - uogólnione i krótkotrwałe...

  czytaj dalej »