TwojeZdrowie

Dołączył(a):
8 maja 2013
Ostatnio na stronie:
9 maja 2013, 12:39
 • Mózgowe porażenie dziecięce

  Jest to przetrwałe zaburzenie czynności ruchowych i postawy spowodowane niepostępującym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w okresie jego rozwoju.

  Częstość występowania: 1,5—2,5 na 1000 żywo urodzonych dzieci, wśród wcześniaków urodzonych przed 34. tygodniem ciąży wy...

  czytaj dalej »

 • Napięciowe bóle głowy

  Jest to schorzenie przewlekłe z występującymi okresowo bólami głowy o miernym lub średnim nasileniu, o niewyjaśnionym patomechanizmie (zaburzenia naczynioruchowe, wzmożone napięcie mięśni głowy). Ból może być epizodyczny (do 15 dni „bólowych” w miesiącu) lub przewlekły (pow...

  czytaj dalej »

 • Migrena

  Migrena jest chorobą przewlekłą, charakteryzującą się występowaniem napadowych bólów głowy, zwykle pulsujących, obustronnych lub jednostronnych, o różnych czasie trwania (zwykle 2 godziny) z towarzyszącymi nudnościami, wymiotami, foto- i(lub) fonofobią. Mogą pojawiać się tylko...

  czytaj dalej »

 • Upośledzenie umysłowe

  Upośledzenie umysłowe to funkcjonowanie intelektualne poniżej przeciętnej, które powstało w okresie rozwojowym i któremu towarzyszy obniżenie zdolności przystosowania się.

  Stopnie upośledzenia (skala Terman—Merrill i skala Wechslera) określane kolejnym odchyleniem standardowym war...

  czytaj dalej »

 • Moczenie nocne

  Jest to stałe (trzy lub więcej razy w tygodniu) lub okresowe oddawanie moczu w czasie snu przez dziecko, które ukończyło 5 lat.

  Częstość występowania: 15% pięciolatków, 7% dzieci dziesięcioletnich, 1% dorosłych, dwukrotnie częściej u chłopców.

  Rodzaje:

  a)izolowane (niepowikł...

  czytaj dalej »

 • Zakażenia układu moczowego

  Jest to stan chorobowy spowodowany obecnością i namnożeniem się drobnoustrojów w układzie moczowym, powyżej zwieracza pęcherza moczowego.

  Bakteriomocz (bacteriurid) znamienny: 105 kolonii/ml jest objawem swoistym i upoważnia do rozpoznania zakażenia układu moczowego. Leukocy-turia...

  czytaj dalej »

 • Krwinkomocz i krwiomocz

  Krwinkomocz - w osadzie moczu ocenianym przy 400-krotnym powiększeniu znajduje się co najmniej 5 krwinek czerwonych.

  Krwiomocz (makroskopowy) - obecność co najmniej 0,5 ml kiwi w 1 litrze moczu z równoczesną zmianą jego barwy.

  Izolowany kwiomocz lub krwinkomocz stwierdza się, gdy brak j...

  czytaj dalej »

 • Białkomocz (proteinuria)

  Jest to najczęstszy laboratoryjny objaw chorób układu moczowego, który może być spowodowany:

  • zwiększeniem ilości białka w przesączu kłębuszkowym (w wyniku m.in. zmian strukturalnych błony filtracyjnej, utraty ładunku ujemnego, hiperfil-tracji, wzrostu ciśnienia filtracyjnego),
  • ...

  czytaj dalej »

 • Limfadenopatia

  Limfadenopatia to powiększenie węzłów chłonnych obwodowych (każdy powiększony węzeł naclobojczykowy po wykluczeniu odczynu po BCG musi być pobrany do badania - choroba Iioclgkina), w klatce piersiowej, w jamie brzusznej, w miednicy.

  Przyczyny: choroby infekcyjne, nowotworowe, inne.

  D...

  czytaj dalej »

 • Chłoniaki

  Chłoniaki są trzecią pod względem częstości występowania grupą nowotworów złośliwych u dzieci.

  Nieziarnicze chłoniaki złośliwe (NUL) są wynikiem niekontrolowanej .proliferacji komórek prekursorowych układu limfatycznego (linii limfo-idalnej B i T), charakteiyzują się różnor...

  czytaj dalej »