TwojeZdrowie

Dołączył(a):
8 maja 2013
Ostatnio na stronie:
9 maja 2013, 12:39
 • Białaczki

  Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) - 85% wszystkich białaczek, klonalna proliferacja komórek prekursorowch limfocytów B i T.

  Objawy kliniczne: apatia, stany podgorączkowe i gorączka, niedokrwistość, skaza krwotoczna małopłytkowa, neutropenia powodująca skłonność do zakażeń...

  czytaj dalej »

 • Skazy naczyniowe

  Skazy naczyniowe są związane z defektem ściany naczyń krwionośnych. Podział:

  • wrodzone - zespół Rendu-Oslera, zespół Ehlersa-Danlosa, zespół Marfana,
  • nabyte - plamica zwykła, ortostatyczna, mechaniczna, związane z różnymi zespołami chorobowymi.

  Choroba Schónłeina-Henocha...

  czytaj dalej »

 • Skazy płytkowe

  Skazy płytkowe charakteryzują się obniżeniem liczby płytek kiwi poniżej 150 x 109/1 (trombocytopenia) lub zaburzoną ich czynnością (trombocyto-patia).

  Objawy, wybroczyny na skórze, krwawienia z błon śluzowych nosa, jamy ustnej, przewodu pokarmowego i dróg moczowo-płciowych, rzadko...

  czytaj dalej »

 • Skazy osoczowe

  Skazy osoczowe wiążą się z niedoborem lub brakiem aktywności osoczo-wych czynników krzepnięcia.

  Skazy osoczowe wrodzone:

  • Hemofilia A - niedobór czynnika VIII, dziedziczenie recesywne sprzężone z chromosomem X.

  Objawy: krwawienia samoistne do stawów i mięśni, po minimalnych u...

  czytaj dalej »

 • Niedokrwistość (anemia)

  Niedokrwistość (anemia) jest to stan chorobowy, w którym występuje obniżenie stężenia hemoglobiny (Hb) poniżej wartości prawidłowych dla danego wieku i płci.

  Objawy: bladość skóiy, błon śluzowych jamy ustnej, tzw. przeświecanie małżowin usznych, upośledzenie łaknienia, osł...

  czytaj dalej »

 • Przewlekłe zapalenie trzustki

  Jest to postępujący proces prowadzący do włóknienia i nieodwracalnego uszkodzenia trzustki, ze stopniową utratą jej czynności zewnątrz- i we-wnątrzwydzielniczej.

  Przyczyny: mukowiscydoza, wady anatomiczne, infekcyjne, pasożytnicze, genetyczne, idiopatyczne.

  Objawy: nawracające bó...

  czytaj dalej »

 • Ostre zapalenie trzustki

  Etiologia: urazy brzucha, zakażenia wirusowe, robaczyce (glistnica, lam-blioza), wady dróg żółciowych, trzustka dwudzielna, kamica dróg żółciowych, zaburzenia metaboliczne (wrodzona nadczynność przytarczyc, hi-perlipoproteinemie); zapalenie polekowe, uwarunkowane genetycznie, idiopatyc...

  czytaj dalej »

 • Przyczyny bólów brzucha

  Przyczyny bólów brzucha:

  • spoza przewodu pokarmowego (choroby zakaźne, angina, zapalenie płuc, zakażenia układu moczowego, kamica nerkowa, przełomy hemolityczne, choroba Schónleina-I Ienocha),
  • związane z patologią przewodu pokarmowego (niedrożność, wgłobienie; zapalenie otrzewn...

  czytaj dalej »

 • Niewydolność wątroby

  Ostra niewydolność wątroby - zespół objawów związanych z pierwotnym, ciężkim uszkodzeniem wątroby.

  Objawy, żółtaczka, zaburzenia świadomości, skaza krwotoczna.

  Przewlekła, niewydolność wątroby - zespół objawów klinicznych powstałych wskutek załamania się funkcji meta...

  czytaj dalej »

 • Zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy oraz choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

  Najczęstszą przyczyną jest zakażenie Helicobacler pylori.

  Rozpoznanie: testy nieinwazyjne (mocznikowy test oddechowy, obecność antygenu H. pylori w kale, badania serologiczne), testy inwazyjne (test ureazowy, badanie histologiczne i mikrobiologiczne bioptatów).

  Leczenie: u dzieci z...

  czytaj dalej »