Bakteryjne zapalenie wsierdzia

Bakteryjne zapalenie wsierdzia to umiejscowiona, narządowa postać posocznicy. Na bakteryjne zapalenie wsierdzia szczególnie narażeni są pacjenci z wadami serca oraz po zabiegach kardiochirurgicznych. Wyróżnia się wśród nich grupy wysokiego oraz umiarkowanego ryzyka. Dla obu gmp obowiązuje stosowanie tzw. profilaktyki bakteryjnego zapalenia wsierdzia, polegającej na podaży antybiotyku tuż przed planowanym zabiegiem (stomatologicznym, laryngologicznym, urologicznym itp.) ze względu na możliwość przejściowej bakteriemii i wystąpienia bakteryjnego zapalenia wsierdzia.

Profilaktyka bakteryjnego zapalenia wsierdzia

Grupa wysokiego ryzyka:

 • osoby z wszczepionymi zastawkami (zastawki sztuczne, bioprotezy, homografty),
 • osoby z siniczymi wadami serca (np. tetralogia Fallota, pojedyncza komora),
 • osoby po chirurgicznych zespoleniach systemowo-płucnych (shunty lub conduity).

Grupa umiarkowanego ryzyka:

 •  wrodzone i nabyte wady serca, głównie dwu płatkowa zastawka aorty,
 • prolaps zastawki mitralnej z towarzyszącą niedomykalnością,
 • kardiomiopatia przerostowa.

Profilaktyka bakteryjnego zapalenia wsierdzia nie jest wymagana w przypadku:

 • izolowanego ubytku w przegrodzie międzyprzeclsionkowej - ASD,
 • chorych po operacji kardiochirurgicznej zamknięcia ASD, VSD, PDA
 • 6 miesięcy od zabiegu, bez resztkowych przecieków,
 • prolaps zastawki mitralnej bez niedomykalności,
 •  szmerów niewinnych,
 • chorych po wszczepieniu stymulatora i defibrylatora.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość