Białaczki

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) - 85% wszystkich białaczek, klonalna proliferacja komórek prekursorowch limfocytów B i T.

Objawy kliniczne: apatia, stany podgorączkowe i gorączka, niedokrwistość, skaza krwotoczna małopłytkowa, neutropenia powodująca skłonność do zakażeń, powiększenie wątroby, śledziony, obwodowych węzłów chłonnych, bolesność uciskowa i ograniczona ruchomość kończyn, nacieczenie ślinianek, jąder i skóry, kompresyjne złamania kręgów, zespół żyły szyjnej górnej.

Decydujące o rozpoznaniu jest badanie szpiku kostnego (jednorodny rozpleni komórek nowotworowych), zmiany w morfologii krwi - anemia, małopłytkowość, obecność form bhstycznych,leukopenia/hippr-leukocytoza, podwyższone OB; w badaniach radiologicznych obecność nacieków o różnej lokalizacji; powiększenie narządów miąższowych i węzłów chłonnych; obecność > 5 blastów/jul w płynie mózgowo-rdzeniowym ; w kariotypie translokacje.

Ostra białaczka nielimfoblastyczna (szpikowa, ANLL) - istotą jest klonalna proliferacja komórek prekursorowych układu erytrocytarnego, megaka-riocytarnego, granulocytarnego i monocytarnego.

Objawy, rozpoznanie: jak w ALL (skłonność do naciekania struktur po-zaszpikowych).

Przewlekła białaczka szpikowa (CML) - około 5% wszystkich białaczek u dzieci; klonalny rozrost wielopotencjalnej komórki macierzystej szpiku z niekontrolowaną proliferacją krwinek białych.

Objawy: jak wyżej, bóle brzucha, bóle kostne, hepatosplenomegalia, węzły chłonne nie są powiększone, rzadko guzki na skórze.

Rozpoznanie-, hiperleukocytoza, w rozmazie krwi obwodowej odmłodzenie szeregu granuiocytarnego, zwiększona liczba płytek, szpik bogatoko-mórkowy, obecność chromosomu Ph1 (Philadelphia) - marker CML.

Leczenie-. transplantacja szpiku kostnego.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość