Chłoniaki

Chłoniaki są trzecią pod względem częstości występowania grupą nowotworów złośliwych u dzieci.

Nieziarnicze chłoniaki złośliwe (NUL) są wynikiem niekontrolowanej .proliferacji komórek prekursorowych układu limfatycznego (linii limfo-idalnej B i T), charakteiyzują się różnorodnym pierwotnym umiejscowieniem, dużym dynamizmem wzrostu, szybkim powstawaniem ognisk przerzutowych.

Objawy są zależne od lokalizacji ogniska pierwotnego i stopnia jego klinicznego zaawansowania: bóle brzucha, krwawienia, wymioty, wodobrzu-sze, uporczywy kaszel, zaburzenia połykania, niewydolność oddechowa, zespół żyły głównej górnej.

Rozpoznanie: zlokalizowanie guza.

Leczenie: chemioterapia według programów ustalonych przez Polską Grupę Pediatryczną do spraw Leczenia Białaczek i Chłoniaków.

Choroba Hodgkina (dawniej ziarnica złośliwa) - 5% wszystkich nowotworów u dzieci, częściej dotyczy chłopców.

Objawy: niesymetryczne powiększenie węzłów chłonnych, głównie szyjnych i naclobojczykowych (twarde, niebolesne, tworzą pakiety, skóra nad nimi jest niezmieniona, rosną stosunkowo wolno), gorączka, nocne poty, utrata masy ciała, rzadko świąd skóry.

Rozpoznanie: ocena histopatologiczna węzła chłonnego (komórki Hodgkina i Reed-Sternberga).

Leczenie: chemioterapia i radioterapia według aktualnych schematów.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość