Drgawki (napady) gorączkowe

Kryteria rozpoznania, wystąpienie napadu drgawkowego u dziecka w wieku między 3. miesiącem a 6. rokiem życia w związku z gorączką (powyżej 38°C) i niestwierclzenie zakażenia ośrodkowego układu nerwowego lub innych przyczyn napadu.

Rodzaje:

  •  proste - uogólnione i krótkotrwałe (krócej niż 15 minut), pojawiają się jeden raz w danej chorobie gorączkowej,
  • złożone - stanowią 20-40% napadów gorączkowych, w tym 20% wiąże się z ryzykiem wystąpienia padaczki.

Czynniki sprzyjające: patologia okresu noworodkowego, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, obciążenie rodzinne (napady gorączkowe w rodzinie).

Postępowanie:

  • doraźne

- wykluczenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,

-leki przeciwgorączkowe,

- diazepam w czasie gorączki (doodbytniczo 0,5 mg/kg mc., dawka co 12 godzin),

  • długofalowe - w przypadku gorączki okresowe stosowanie leków prze-ciwdrgawkowyeh, stałe podawanie tych leków tylko w przypadku kolejnych drgawek gorączkowych u dzieci ze stwierdzonymi zmianami organicznymi ośrodkowego układu neiwowego i po akceptacji przez rodziców.

Uwaga: w drgawkach gorączkowych badanie EEG nie ma waitości prognostycznej.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość