Krwawienia w III okresie porodu

Prawidłowa utrata kiwi po porodzie wynosi od 150 do 300 ml.

Nadmierne krwawienie może zależeć od:

 • nieobkurczania się macicy,
 • pozostałości resztek łożyska w macicy,
 • uszkodzenia dróg rodnych.

Rozpoznanie nieobkurczania się macicy:

 •  macica duża, miękka, obfite krwawienie z dróg rodnych.
 • Postępowanie:
 •  natychmiastowy masaż macicy,
 •  jednoczesne zabezpieczenie drogi dożylnej i podanie płynów krwiozastępczych (poza dekstranem),
 • jednoczesne podanie środków obkurczających: oksytocyna, metylergo-metryna, prostaglanclyny,
 •  przygotowanie i ewentualne podanie kiwi,
 • nadzorowanie stanu ogólnego i zapobieganie wstrząsowi pokiwotocz-nemu,

#    kontrola morfologii krwi i parametrów biochemicznych (białko, elektrolity, RKZ),

 • w razie braku efektu obkurczania - rozważenie usunięcia macicy.

W przypadku pozostałości resztek łożyska w macicy krwawienie ma różne nasilenie w zależności od stanu obkurczania macicy; przy braku obkurczania się macicy jest bardzo obfite.

Rozpoznanie: przy oglądaniu powierzchni matczynej łożyska stwierdza się ubytki tkanki.

Postępowanie: jak przy nieobkurczaniu się macicy z innych powodów; przygotowanie do znieczulenia ogólnego; przygotowanie do zabiegu wyły-żeczkowania macicy; znieczulenie ogólne i wyłyżeczkowanie jamy macicy, w razie konieczności podanie krwi; konieczne podanie antybiotyku; kontrola stanu położnicy jak powyżej. W przypadku stwierdzenia jednoczesnego uszkodzenia szyjki lub pochwy - zszycie w tym samym znieczuleniu.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość