Krwinkomocz i krwiomocz

Krwinkomocz - w osadzie moczu ocenianym przy 400-krotnym powiększeniu znajduje się co najmniej 5 krwinek czerwonych.

Krwiomocz (makroskopowy) - obecność co najmniej 0,5 ml kiwi w 1 litrze moczu z równoczesną zmianą jego barwy.

Izolowany kwiomocz lub krwinkomocz stwierdza się, gdy brak jest innych objawów klinicznych lub nieprawidłowości w badaniu ogólnym moczu. Przyczyny krwinkomoczu -.

  • choroby kłębuszków nerkowych (nelropatia [gA, idiopatyczny - rodzinny, łagodny - krwinkomocz, zespół Alporta, ostre paciorkowcowe kłę-buszkowe zapalenie nerek, glomerulopatia błoniasta, układowy toczeń rumieniowaty, błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek, zapalenie nerek w przebiegu przewlekłych zakażeń, postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek, zespół Goodpasture’a, choroba Schónleina-Heno-cha, zespół hemolityczno-mocznicowy,
  • zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze,
  • hematologiczne: koagulopatie, małopłytkowość, niedokrwistość sierpo-watokrwinkowa, zakrzepica żył nerkowych,
  • kamica i stany zagrożenia kamicą układu moczowego,
  • nieprawidłowości anatomiczne układu moczowego: wrodzone wady rozwojowe, urazy, torbielowatość nerek, wady naczyniowe.

Diagnostyka-.

a) Wstępne rozpoznanie:

- starannie zebrany wywiad rodzinny (kamica, krwinkomocz, zgony z powodu chorób nerek i nadciśnienia tętniczego) oraz uzyskanie takich danych z wywiadu, jak współwystępowanie innych chorób u dziecka (skóry, przewodu pokarmowego, kiwi, układu kostnego i krzepnięcia, wad serca, wzroku, gruźlicy), a także danych o stosowanych lekach,

- ustalenie okoliczności wystąpienia krwiomoczu,

- badanie przedmiotowe typowe, ze zwróceniem uwagi na wygląd skóry (wysypki, obrzęki, zmiany zabaiwienia), okolicę krocza (urazy, ciało obce, stany zapalne), powiększenie obwodu brzucha, wymiary wątroby, śledziony i nerek, wady wzroku i słuchu,

- pomiar ciśnienia tętniczego,

~ wykonanie badań podstawowych kiwi (morfologia, płytki, koagulo-gram, kreatynina, jonogram, kwas moczowy, stężenie bilirubiny, aktywność aminotransferaz, obecność antygenu IiBs, HCV), badań moczu i USG układu moczowego z dokładną oceną ściany pęcherza moczowego.

b) Ocena kształtu obecnych w moczu lawinek czerwonych w mikroskopie fazowo-kontrastowym. Jeżeli stwierdza się:

- > 60% niezmienionych lawinek czerwonych, należy wykonać badania w kierunku zagrożenia kamicą układu moczowego; po wykluczeniu takiego ryzyka prowadzi się dalszą diagnostykę - USG, cysto-grafia, urografia, cystoskopia, badania naczyniowe,

- > 60% zniekształconych - badanie w kierunku glomerulopatii i ewentualnie biopsja nerki.

c) Po ustaleniu rozpoznania konieczna jest w każdym przypadku dalsza obserwacja dziecka (możliwość równoczesnego wystąpienia kilku schorzeń z krwinkomoczem).

Uwaga! Zmiana zabarwienia moczu może zależeć od innych czynników, takich jak nadmierne zagęszczenie moczu, spożycie karotenów, buraków, barwników spożywczych i witaminy B oraz występowania met-hemoglobinemii, hemoglobinnrii, alkaptonurli.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość