Łożysko przedwcześnie oddzielone -prawidłowo usadowione

Przyczyny przedwczesnego oddzielenia się łożyska:

 • nadciśnienie tętnicze,
 •  uraz mechaniczny,
 • krótsza pępowina i pociąganie jej przez rodzący się płód,
 • ciąża bliźniacza,
 • nadmierne skurcze macicy,
 •  niewyjaśnione.

Objawy kliniczne-, między łożyskiem a macicą gromadzi się krew w postaci różnej wielkości krwiaka, w zależności od powierzchni oddzielenia się łożyska. W ciąży, przy całkowicie zamkniętej szyjce, może nie być krwawienia na zewnątrz. W przypadkach gdy szyjka jest rozwarta (w różnym stopniu) podczas ciąży lub w czasie porodu, krwawienie z pochwy jest średnio duże (gdy główka jest dobrze przyparta) lub znaczne (gdy część przodująca jest wysoko lub położenie płodu jest inne niż podłużne główkowe).

Gdy krew gromadzi się tylko lub głównie wewnątrzmacicznie, zawartość macicy powiększa się i występują bóle, a macica staje się bardzo napięta. Dość szybko dochodzi do wstrząsu.

Wyróżnia się różne stopnie przedwczesnego oddzielenia się łożyska, które często zależą od czasu rozpoznania i interwencji lekarskiej:

 • krwiak pozalożyskowy,
 • apopleksja łożyskowo-maciczna, tzw. macica Coiwelaire’a - gdy krew przenika przez ścianę macicy i powstają krwiaki widoczne w postaci licznych zasinień na powierzchni macicy,
 • •uogólnione zaburzenia krzepliwości, tzw. wykrzepianie -wewnątrznaczyniowe-, jest to bardzo groźne powikłanie.

Macica w przypadku ablatio placentaepraecox obkurcza się źle, szczególnie gdy jest to tzw. macica Couvelaire’a.

Przy przedwczesnym oddzieleniu łożyska stan matki szybko się pogarsza. Ponieważ ustaje kontakt matka-łożysko-płód, zawsze występuje zagrożenie płodu lub jego śmierć wewnątrzmaciczna.

Rozpoznanie: na podstawie objawów klinicznych (napięcie i bolesność macicy, krwawienie z dróg rodnych) - objawy zagrożenia płodu (KTG) w przypadkach wątpliwych bardzo przydatne badanie tJSG.

Rozpoznanie różnicowe:

 • płacenia praeuia (macica jest miękka),
 •  krwawienie z uszkodzenia szyjki podczas nieukończonego porodu,
 • w bardzo rzadkich przypadkach - pęknięcie macicy.
 • Postępowanie:
 • podczas ciąży - zawsze cięcie cesarskie,
 • podczas porodu - w I okresie cięcie cesarskie,
 • podczas porodu - w II okresie, przy niewielkim krwawieniu i braku większych cech zagrożenia płodu, możliwy poród drogami naturalnymi ze skróceniem (np. kleszcze, VE),
 • III okres porodu - może być związany z obfitszym krwawieniem (złe ol> kurczanie się macicy).

Cięcie cesarskie wykonuje się bez względu na stan płodu, także gdy płód jest martwy, znieczulenie - w zależności od stanu matki i płodu (przewodowe lub ogólne), ewentualne podanie kiwi, kontrola czynników krzepnięcia, leczenie nadciśnienia tętniczego.

Jeżeli noworodek jest bardzo zagrożony, konieczne są zabiegi resuscyta-cyjne i badanie kontrolne (morfologia kiwi, RKZ, pH, zasób zasad, BE i inne), czasem podanie kiwi noworodkowi.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość