Łożysko przodujące

Łożysko przodujące występuje w 0,1-0,5% wszystkich porodów.

Przyczyny:

 • macica hipoplastyczna,
 • macica z przegrodą,
 • macica mięśniakowata,
 • nieprawidłowe endometrium - po licznych wyłyżeczkowaniach,
 • ciąża bliźniacza,
 • liczne przebyte porady.

Łożysko umiejscowione jest w dolnym odcinku macicy, przed częścią przodującą płodu, którą zwykle jest miednica płodu, ale może być także wysoko umiejscowiona główka.

W przypadku ciąży mnogiej łożysko jest duże, obejmuje dużą powierzchnię wnętrza macicy, schodzi nisko, aż w okolicę ujścia wewnętrznego.

Wyróżnia się:

 • łożysko nisko usadowione (nie dochodzi do ujścia wewnętrznego),
 • brzeżne lub boczne (dochodzi do ujścia wewnętrznego lub częściowo je przykrywa),
 • centralne (przykrywa całkowicie ujście wewnętrzne i przechodzi na przeciwną stronę jamy macicy).

Objawy kliniczne: powtarzające się bezbolesne krwawienia i plamienie w drugiej połowie ciąży. W przypadku łożyska bocznego lub centralnego może wystąpić groźny krwotok. Rozpoznanie ostateczne ustalane jest na podstawie badania ultrasonograficznego.

 • Przyczyny krwawień w przypadku łożyska przodującego:
 • tworzenie się dolnego odcinka i odrywanie się części łożyska od podłoża,
 • odrywanie się łożyska w przypadkach skurczów macicy i rozwieranie się szyjki.

Badania dodatkowe-.

 • USG - bardzo dokładne rozpoznanie,
 • morfologia, grupa krwi, elektrolity, białko, inne w zależności od wskazań. Obowiązuje szczególny nadzór płodu.

Postępowanie-.

 • bezwzględna hospitalizacja,
 • w razie skurczów leczenie jak przy porodzie przedwczesnym zagrażającym (głównie progesteron),
 • w razie obfitszego krwawienia zagrażającego życiu matki lub dziecka -natychmiast cięcie cesarskie bez względu na wielkość ciąży.

Cięcie cesarskie w razie silnego krwotoku wykonuje się w znieczuleniu ogólnym lub podpąjęczytiówkowym. Konieczne jest podanie wcześniej przygotowanej krwi.

W rzadkich przypadkach łożyska nisko schodzącego, ale nie przodującego, jeśli nie ma krwawienia i płód nie wykazuje cech zagrożenia, możliwy jest poród drogami naturalnymi, po uprzednim przerwaniu błon płodowych. W przypadku porodu drogami naturalnymi mogą wystąpić trudności w całkowitym oddzieleniu się łożyska.

Ze względu na możliwość wykrwawienia się dziecka w czasie oddzielania się łożyska konieczne są zabiegi resuscytacyjne, ocena morfologii kiwi, białka, glukozy. Może istnieć konieczność przetoczenia krwi.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość