Migrena

Migrena jest chorobą przewlekłą, charakteryzującą się występowaniem napadowych bólów głowy, zwykle pulsujących, obustronnych lub jednostronnych, o różnych czasie trwania (zwykle 2 godziny) z towarzyszącymi nudnościami, wymiotami, foto- i(lub) fonofobią. Mogą pojawiać się tylko 1-2 razy w roku, a u niektórych kilkakrotnie w tygodniu. Pomiędzy napadami osoba dotknięta migreną jest zdrowa. Dotyczy 4—10,4% dzieci, w młodszych grupach wiekowych przeważają chłopcy, wśród nastolatków dziewczęta.

Palomechanizm: niejasny, prawdopodobnie uwarunkowany genetycznie poligenowo. Ból spowodowany jest aktywacją układu nerwu trójdzielnego i naczyń oraz przekazem bodźców nocyceptywnych. Aura poprzedzająca napad (u dzieci rzadko) związana jest z niedokrwieniem lub zaburzeniem czynności kory mózgowej.

Czynniki wyzwalające-. stres i rozluźnienie po stresie, hałas, głód, zapachy, zmęczenie, podniecenie, ćwiczenia fizyczne, czynniki fotogenne (kino, telewizja, dyskoteka), czynniki atmosferyczne (wahania temperatury, burze, wiatry), pokarmy zawierające prekursory serotoniny (żółty ser, czekolada, owoce cytrusowe), miesiączka, uraz.

Objawy zwiastujące napad-, zmiana nastroju, zaburzenia łaknienia, nadmierne pragnienie, biegunka lub zaparcia, senność.

Podział migreny (według Parkera, Pediatrie Annals 1997)-.

a)bez aury (zwykła) - ból narasta stopniowo, występuje foto- i(lub) fonofo-bia, nudności, wymioty, wstręt do jedzenia, nadwrażliwość na zapachy, zawroty głowy, dreszcze, poty, biegunka, kołatanie serca,

b) z aurą

 • z typową aurą (klasyczna migrena) lub przedłużającą się aurą - napad poprzedza aura (migocący mroczek, ubytki pola widzenia, jednostronne pareslezje, niedowład połowiczy, afazja),
 • rodzinna migrena z niedowładem połowiczym (skojarzona) - niedowład mięśni twarzy, kończyn (głównie górnej), parestezje, afazja (przy prawostronnym porażeniu),
 • podstawna (omdleniowa) - niedowidzenie połowicze, zaburzenia mowy, koordynacji mchowej i świadomości, zawroty głowy, szumy w uszach lub niedosłuch, podwójne widzenie, parestezje,
 • aura migrenowa bez bólu głowy,
 • z nagle pojawiającą się aurą,

c) okoporaźna (rzadka postać, typowy napad z niedowładem jednego lub więcej nerwów okoaichowych - zez rozbieżny, opadanie powieki, podwójne widzenie, poszerzenie źrenicy, może utrzymywać się do trzech tygodni),

d)siatkówkowa (jednooczne ubytki w polu widzenia, homolateralny ból głowy),

e)dziecięce zespoły migrenowe

 • łagodne napadowe zawroty głowy (u niemowląt i małych dzieci, bla--dość, strach, oczopląs),
 • cykliczne wymioty (z bólami brzucha),
 •  niemowlęcy napadowy kręcz szyi,
 • 0 powikłania migreny,

g) choroba migrenowa niespełniająca powyższych kryteriów.

Rozpoznanie:

 • wywiad (bardzo istotny - częstość napadów, charakter i lokalizacja bólu, okoliczności, objawy poprzedzające i towarzyszące, długość trwania, dodatni wywiad rodzinny),
 • podstawowe badania: morfologia kiwi, OB, mocz, kał na jaja pasożytów,
 • konsultacja okulistyczna, laryngologiczna, psychologiczna i psychiatiyczna,
 • zdjęcie rtg czaszki, kręgosłupa szyjnego,
 • EEG,
 • skierowanie na diagnostykę w klinice (badanie płynu mózgowo-rclzenio-wego, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny lub angiografia rezonansu magnetycznego, konsultacja endokrynologiczna przy podejrzeniu guza rzekomego).

Leczenie:

 • należy rozpocząć od postępowania niefarmakologicznego (tryb życia, dieta, sport),
 • niesteroidowe środki przeciwbólowe (ibuprofen, paracetamol, naproksen, kwas acetylosalicylowy) i przeciwwymiotne,
 • gdy brak efektu - pochodne sporyszu i tiyptany,
 • w migrenie okoporaźnej i siatkówkowej - steroidy.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość