Moczenie nocne

Jest to stałe (trzy lub więcej razy w tygodniu) lub okresowe oddawanie moczu w czasie snu przez dziecko, które ukończyło 5 lat.

Częstość występowania: 15% pięciolatków, 7% dzieci dziesięcioletnich, 1% dorosłych, dwukrotnie częściej u chłopców.

Rodzaje:

a)izolowane (niepowikłane, pierwotne), może być pierwotne (dziecko nigdy nie przestało się moczyć w nocy) lub wtórne (pojawiło się u dziecka, które uprzednio, co najmniej przez 6 miesięcy, kontrolowało czynności pęcherza we śnie),

b)wieloobjawowe (powikłane, wtórne) - nagła potrzeba oddania moczu z bolesnym parciem, popuszczanie, częstomocz, słaby lub przerywany strumień moczu, zakażenia układu moczowego, inne objawy: zaparcia, bezdechy nocne, alergia pokarmowa, padaczka.

Przyczyny moczenia izolowanego-, opóźnienie kontroli nad czynnością pęcherza, opóźnienie wdrażania nawyków higienicznych, przedłużone używanie pampersów, nadmierna podaż płynów wieczorem, nieprawidłowy rytm wydzielania hormonu antycliuretycznego, mała objętość czynnościowa pęcherza, zbyt głęboki sen, trudności z wybudzaniem, emocje.

Przyczyny moczenia wieloobjawowego: niestabilność pęcherza moczowego, pęcherz neurogenny, wady anatomiczne utrudniające odpływ z pęcherza, moczówki, niewyrównana cukrzyca, zaparcia, zespół bezdechów nocnych, padaczka, alergia pokarmowa.

Rozpoznanie izolowanego moczenia, nocnego-.

- starannie zebrany wywiad - dolegliwość rodzinna, rozwój psychoruchowy dziecka, jak często występuje moczenie i o których godzinach, czy dziecko śpi głęboko, czy chrapie,

-badania fizyczne - zwrócenie uwagi na okolicę krzyżowo-lędźwiową kręgosłupa, okolicę ujścia zewnętrznego cewki, napięcie mięśnia zwieracza odbytu i czucie w tych okolicach, pomiar ciśnienia tętniczego, ocena stanu neurologicznego,

- trzykrotne badanie ogólne moczu (ciężar gatunkowy) i bakteriologiczne,

- badanie stężenia kreatyniny, glukozy, sodu i potasu w surowicy,

- USG układu moczowego,

-  wykonana przez rodziców pełna zbiórka moczu z godzin 8.00-20.00 i 20.00-8.00 z zapisaniem ilości wypitych płynów i spożytych owoców.

Brak nieprawidłowości w badaniu fizycznym i wyżej wymienionych badaniach dodatkowych oraz prawidłowa objętość oddanego moczu pozwala na rozpoznanie izolowanego moczenia. Przy pozytywnym wywiadzie w kierunku moczenia wtórnego należy przeprowadzić dalsze badania specjalistyczne (urologiczne).

Leczenie izolowanego moczenia-.

a)niefarmakologiczne (ograniczenie wieczorem podaży płynów, owoców i jarzyn, dopilnowanie, aby dziecko oddało mocz przed spaniem, ćwiczenia zwiększające pojemność pęcherza - wstrzymywanie mikcji, nie wolno karać za zmoczenie łóżka, alarm nocny - wybudzanie i wysadzanie, psychoterapia,

b)imipramina, desmopresyna, chlorowodorek oksybutyniny.

Leczenie wtórnego moczenia: przyczynowe.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość