Niedokrwistość (anemia)

Niedokrwistość (anemia) jest to stan chorobowy, w którym występuje obniżenie stężenia hemoglobiny (Hb) poniżej wartości prawidłowych dla danego wieku i płci.

Objawy: bladość skóiy, błon śluzowych jamy ustnej, tzw. przeświecanie małżowin usznych, upośledzenie łaknienia, osłabienie, senność, tachykar-dia, bóle i zawroty głowy, zaburzenia koncentracji, trudności w nauce, wzmożone pragnienie (u niemowląt).

Niedokrwistości niedoborowe

  • Niedokrwistość z niedoboru Fe.

Rozpoznanie: obniżenie stężenia Hb < 9 g/dl, MCH < 27 pg, MCHC < < 30%, MCV < 78 (.tm3, stężenia Fe i ferrytyny; zwiększenie całkowitej zdolności wiązania Fe.

Leczenie: suplementaeja preparatami Fe (4-6 mg Fe/kg mc./dobę) z witaminą C i B6 przez 2-3 miesiące p.o. (rzadko i.m.).

  • Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 (megaloblastyczna) i kwasu foliowego.

Rozpoznanie: makrocytoza, obniżenie liczby płytek krwi, leukocytów, stężenia witaminy B12 i kwasu foliowego.

Leczenie-, witamina Bi2100-250 jog i.m. 2 razy w tygodniu przez 2-4 tygodnie; kwas foliowy p.o. 30 mg przez tydzień, następnie 5-15 mg przez kilka tygodni.

Niedokrwistości spowodowane hipoplazją lub aplazją szpiku

Objawy: pancytopenia krwi obwodowej i zanik elementów morfotycz-nych w szpiku.

Podział:

  • wrodzone (niedokrwistość aplastyczna typu Fanconiego, anemia Blackfa-na-Diamonda, zespół Shwachmana—Diamonda),
  • nabyte: icliopatyczne i wtórne (polekowe - cytostatyki, chloramfenikol, cefalosporyny, rzadko penicyliny, fenytoina, karbamazepina, wywołane substancjami toksycznymi, promieniowaniem, zakażeniami - wzw. A, B, C, HIV, EBV, różyczka, świnka, odra).

Rozpoznanie: ubogokomórkowość szpiku, tzw. pusty szpik.

Leczenie-, ciężkie postaci - terapia immunosupresyjna (surowica antyty-mocytarna, cyklosporyna, steroidy, czynnik stymulujący wzrost granulocy-tów - GCSF), przeszczep szpiku od dawcy spokrewnionego.

Niedokrwistości objawowe

Występują w przebiegu chorób ogólnou,strojowych (białaczek, chorób tkanki łącznej, wątroby lub nerek).

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość