Paciorkowcowe zapalenie gardła i angina

Etiologia-, najczęściej paciorkowiec beta-hemolizujący grupy A; niektóre z paciorkowców wydzielają toksyny erytrogenne (wysypka płonicza).

Objawy kliniczne-, ból głowy, brzucha i wymioty, gorączka, ból gardła utrudniający przełykanie. Gardło zaczerwienione z nalotami włóknika na migdałkach, powiększenie węzłów chłonnych podżuchwowych i szyjnych.

Potwierdzenie etiologii paciorkowcowej - posiew wymazu z gardła i mig-clałków, podwyższone miano antystreptolizyny O (nie różnicuje infekcji ostrej).

Leczenie-, penicylina, alternatywnie cefalosporyny I generacji lub makrolid przez 10 dni.

Powikłania: ropień okołomigdałkowy (leczenie - chirurgiczne nacięcie ropnia), gorączka reumatyczna i kłębuszkowe zapalenie nerek.

Uwaga! Potwierdzenie rozpoznania anginy wymaga ścisłej izolacji łub hospitalizacji na oddziale zakaźnym.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość