Patologia ciąży

Ciąża występuje zarówno u kobiet zdrowych, jak i chorych. Patologia podczas ciąży może dotyczyć powikłań położniczych lub chorób ogólnych towarzyszących ciąży.

Powikłania położnicze dotyczą:

 • nieprawidłowego położenia płodu,
 • nieprawidłowego usadowienia łożyska,
 • zagrożenia porodem przedwczesnym (bóle, możliwość przedwczesnego odpłynięcia płynu owodniowego, niewydolność szyjki),
 • zagrożenia płodu (niedotlenienie, hipotrofia i wady rozwojowe płodu, wypadnięcie części drobnej, zakażenia wewnątrzmaciczne),
 • niewspółmierności porodowej w przypadku dysproporcji między miednicą matki i dziecka (duży płód, nieprawidłowe położenie, np. poprzeczne lub skośne, położenie miednicowe).

Choroby mające szczególny wpływ na matkę i płód:

 • Nadciśnienie tętnicze.
 • Choroby nerek (nephrilis chronica, kamica nerkowa i odmiedniczkowe zapalenie nerek).
 • Cukrzyca.
 • Choroby serca.
 • Wady serca wrodzone (możliwość powtórzenia się wady u dziecka). Wady wrodzone sinicze, nieoperowane stanowią zagrożenie życia dla ciężarnej. Obecnie wady wrodzone sinicze u ciężarnych stanowią rzadkość. Kobiety z wadami wrodzonymi serca przeważnie zgłaszają się po wykonanej korekcyjnej operacji serca.
 • Wady serca nabyte. Obecnie są rzadko spotykane u ciężarnych. Najgroźniejsza jest stenoza mitralna - nieoperowana przed ciążą. Groźnym powikłaniem są wady złożone (MI, MS, Al, AS) - w III i IV okresie według NYHA.
 • Kardiomiopatia (może wystąpić także u dziecka).

Sztuczne zastawki serca zawsze wymagają stosowania antykoagulantów. Ciężarne ze sztuczną zastawką serca powinny być wyłącznie pod opieką wyspecjalizowanych ginekologów i kardiologów, w ośrodkach referencyjnych.

 • Zaburzenia rytmu i przewodzenia.
 • Choroby zakaźne, np. różyczka.

Każdorazowo wymagana jest bezwzględnie konsultacja ze specjalistą chorób zakaźnych. Istotne jest stwierdzenie czasu trwania ciąży. Wymagane jest umieszczenie ciężarnej w ośrodku referencyjnym.

 • Choroby wątroby - cholestaza, zapalenie i kamica pęcherzyka żółciowego, żółtaczka różnego pochodzenia.
 • Choroby przewodu pokarmowego (jelit):

- Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego.

Konieczna jest natychmiastowa operacja. Ze względu na możliwość powikłań położniczych (zagrożenie poronieniem lub porodem przedwczesnym) operacja powinna być wykonana na oddziale położniczo-ginekolo-gicznym. W ciąży donoszonej (lub po 36. tygodniu ciąży) zwykle jednocześnie wykonywane jest cięcie cesarskie. Osłona antybiotykowa jest bezwzględnie konieczna.

— Niedrożność jelit.

 • Choroby neurologiczne:

-guzy mózgu,

-stwardnienie rozsiane,

- stan po udarach mózgu,

- miasthenia grcwis,

- padaczka.

 • Choroba zakrzepowo-zatorowa, szczególnie niebezpieczna podczas ciąży, porodu i połogu.

Objawy ostrego zapalenia żył wymagają bezwzględnej hospitalizacji ciężarnej oraz leczenia antybiotykami i stosowania antykoagulantów. W okresie objawów przewlekłych obserwacja i leczenie powinno być bardzo staranne, ciężarna powinna rodzić w ośrodkach opieki 111°.

 • Zapalenie pochwy - jest bardzo częstym powikłaniem ciąży. Wymaga zbadania i leczenia przyczynowego. Nieleczenie zapalenia pochwy może być przyczyną zakażenia wewnątrzmacicznego, a także zakażenia płodu i powstania u niego sepsy. Zdarzają się również zakażenia sromu i pochwy u noworodków płci żeńskiej (rzęsistkowica, grzybica), a u chłopców - zakażenie i zapalenia skóry na pośladkach (grzybica).
 • Choroby przenoszone drogą płciową:
 • kiła,
 •  rzeżączka,
 • HIV.
 •  Inne choroby, tzw. zakażenia odzwierzęce:
 •  toksoplazmoza,
 •  listerioza,
 • zakażenia chlamydiami oraz mikoplazmą i gardnerellą.

Wymagają bardzo specjalistycznych badań dodatkowych. Leczone są przez położników w ośrodkach 11° i IIP.

Podczas ciąży powinno się stosować leki wyłącznie ze względu na chorobę ogólną lub objawy zagrożenia porodem przedwczesnym bądź leczenie płodu (np. hi potrafią płoclu, zaburzenia rytmu u płodu).

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość