Rozwój psychofizyczny dzieci

Rozwój (proces wzrastania i dojrzewania) to seria progresywnych zmian prowadzących do dojrzałości organizmu, zależnych od czynników endogennych i egzogennych.

Ocena rozwoju:

  • rozwój somatyczny (biologiczny) - pomiar masy ciała, wysokości, obwodu głowy i klatki piersiowej i porównanie z biologicznymi układami odniesienia (tabelami liczbowymi i siatkami centylowymi),
  • wiek rozwojowy (wiek kostny - rentgenogram lewego nadgarstka i dłoni),
  • wiek zębowy (liczba wyrżniętych zębów mlecznych i stałych),
  • wiek morfologiczny (porównanie cech morfologicznych z morfogra-mem), wiek wtórnych cech płciowych.

Czas i kolejność wyrzynania się zębów.

  • zęby mleczne: siekacze przyśrodkowe 6.-9. miesiąc życia, siekacze boczne 8.-11. miesiąc życia, zęby trzonowe pieiwsze 12.-16. miesiąc życia, kły 16.-20. miesiąc życia, zęby trzonowe drugie 20.-30. miesiąc życia,
  • zęby stałe: trzonowe pieiwsze 6.-7. rok życia, siekacze przyśrodkowe 7.-8. rok życia, siekacze boczne 8.-9. rok życia, przecltrzonowe pieiwsze 9.-11. rok życia, kły 11.-13. rok życia, przecltrzonowe drugie 11.-13. rok życia, trzonowe drugie 12.-14. rok życia, trzonowe trzecie 18.-35. rok życia.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość