Szyszynka

Spośród substancji wytwarzanych przez szyszynkę jedynie melatonina została dobrze poznana pod względem jej znaczenia fizjologicznego. Melatonina wykazuje bardzo charakterystyczny dobowy rytm syntezy i wydzielania, z najwyższymi stężeniami we krwi w godzinach nocnych, w ciągu dnia jej stężenie jest niskie. Głównym „regulatorem” rytmu dobowego uwalniania melatoniny są warunki oświetlenia (bodziec świetlny hamuje jej wytwarzanie i uwalnianie).

Dlatego należy unikać ekspozycji na światło w godzinach nocnych. Melatonina nie działa bezpośrednio nasennie, lecz reguluje zegar biologiczny. Wytwarzanie melatoniny obniża się wraz z wiekiem i u osób starszych jest małe (zanika rytm dobowy wydzielania melatoniny). Melatonina wykazuje właściwości zmiatania wolnych rodników i właściwości antyoksy-dacyjne, dzięki któiym może przyczyniać się do zapobiegania różnym chorobom (głównie u osób starszych).

Guzy okolicy szyszynki: bardzo rzadkie i słabo poznane.

Inne choroby szyszynki nie zostały jednoznacznie zdefiniowane, podobnie jak i jakiekolwiek ewentualne badania diagnostyczne.

Wskazania do stosowania melatoniny, zaburzenia snu, głównie u osób starszych (w związku ze stopniowym obniżaniem się - wraz z wiekiem -wytwarzania melatoniny przez szyszynkę i jednocześnie zwiększającą się częstością różnych chorób), oraz regulacja rytmu sen-czuwanie w przypadku zjawiska „jet lag” (zespół zaburzeń wynikających ze zmiany stref czasowych w czasie podróży międzykontynentalnych), u pracowników zmianowych i osób niewidomych. Melatonina stosowana w celu wyregulowania rytmu sen-czuwanie powinna być przyjmowana 30 minut przed planowanym snem. Jak dotąd, nie odnotowano toksyczności melatoniny.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość