Zakażenia układu moczowego

Jest to stan chorobowy spowodowany obecnością i namnożeniem się drobnoustrojów w układzie moczowym, powyżej zwieracza pęcherza moczowego.

Bakteriomocz (bacteriurid) znamienny: 105 kolonii/ml jest objawem swoistym i upoważnia do rozpoznania zakażenia układu moczowego. Leukocy-turia jest: częstym objawem, ale niestałym i nieswoistym.

U dzieci objawowe zakażenie układu moczowego może przebiegać z bakteriomoczem o niższym mianie, co wynika:

  • z nadmiernego rozcieńczenia moczu (wielomoczu),
  • z krótkiego okresu namnażania (częstomoczu),
  • z obecności środka przeciwbakteryjnego w moczu.

W badaniu ogólnym moczu stwierdza się większą liczbę krwinek białych - u chłopców > 5 w polu widzenia, u dziewczynek >12 przy oglądaniu odwirowanego osadu pod małym powiększeniem. Wyniki badań ogólnych moczu metodą komputerową są niemiarodajne.

Podstawą rozpoznania zakażenia układu moczowego jest znamienny bak-teriomocz. Dla interpretacji wyniku istotne znaczenie ma sposób pobrania moczu na badanie mikrobiologiczne. U noworodków najbardziej wiarygodne wyniki uzyskuje się po pobraniu moczu drogą nakłucia nadłonowego, u niemowląt najczęściej pobiera się mocz do jałowych woreczków przylepianych w okolicę krocza (wyjątkowo przez cewnik), a u dzieci starszych - ze strumienia środkowego.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość