Zapalenia naczyń połączone z martwicą

Zmiany zapalne mogą dotyczyć naczyń każdego kalibru, omawiana grupa chorób jest więc bardzo liczna. Najczęściej obserwowanym zespołem jest guzkowe zapalenie tętnic.

Etiopatogeneza: guzkowe zapalenie tętnic jest to proces zapalny obejmujący ściany małych i średnich naczyń tętniczych, powodujący zmiany w wielu tkankach i narządach. Przyczyna choroby jest nieznana, podejrzewa się udział zakażenia wirusowego (IIBV). W patogenezie odgiywa rolę proces autoimmunizacji.

Objawy kliniczne: choroba występuje dwa razy częściej u mężczyzn niż u kobiet, rozpoczyna się przeważnie między 40. a 60. rokiem życia. Najczęstsze objawy to zmiany skórne (wypukłe wybroczyny, liuedo reiicularis, martwica, zawały w obrębie opuszek palców), neuropatie obwodowe, zapalenie nerek. Częste jest nadciśnienie tętnicze, zapalenie stawów, bóle mięśni, bóle brzucha.

Opadanie krwinek jest znacznie przyspieszone, częsta jest Ieukocytoza i eozynofilia, mogą pojawiać się zmiany w moczu (białkomocz, krwinki czerwone, wałeczki ziarniste). Częsty jest wzrost stężenia gamma-globulin w surowicy, obecność czynnika reumatoidalnego i przeciwciał przeciwjądro-wych. U części chorych można wykryć antygen HBsAg.

O rozpoznaniu decyduje badanie mikroskopowe wycinka pobranego z mięśnia brzuchatego łydki (naczynia tętnicze).

Różnicowanie obejmuje wiele chorób układowych i związanych z patologią poszczególnych, zajętych układów i narządów.

Leczenie-, podstawowymi lekami są glikokoitykosteroidy stosowane w dużych dawkach oraz związki immunosupresyjne. Leczenie prowadzi się w ośrodkach specjalistycznych.

Rokowanie zależne jest od umiejscowienia zmian - szczególnie obciążające jest zajęcie nerek i nadciśnienie tętnicze.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość