Zaparcie

Zaparcie jest to utrudnione, wymagające wysiłku oddawanie kału oraz wydalanie go w odstępach dłuższych niż 3 dni.

Objawy)-. zwiększone parcie na stolec, stolce twarde, obfite, uczucie niepełnego wypróżnienia, wielodniowe odstępy pomiędzy defekacjami, ból przy defekacji (okresowo domieszka krwi w stolcach), zanieczyszczanie się kałem, obecność szczeliny odbytu.

Przyczyny: w 80-90% charakter czynnościowy, w 10-20% przyczyny organiczne (choroba I-Iirschsprunga, nieprawidłowości anatomiczne, choroby metaboliczne, endokrynologiczne).

Diagnostyka-, wywiad i badanie fizykalne z oceną okolicy odbytu i badaniem per rectum; rzadko badania dodatkowe (czas tranzytu jelitowego, manometria anorektalna, kolonoskopia oraz clefekografia).

Leczenie-, dietetyczno-farmakologiczne (dieta bogatoresztkowa, środki przeczyszczające - leki poślizgowe, drażniące, pęczniejące, osmotycznie czynne), sporadycznie ewakuacja zalegających mas kałowych.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość