Zespół kanału nadgarstka

Ścięgna mięśni zginaczy palców przechodzą przez kanał nadgarstka razem z nerwem pośrodkowym. Zapalenie ścięgien i ziarnina tworząca się w pochewkach powodują ucisk na nerw i wiele objawów zależnych od wpływu tego ucisku na włókna czuciowe i ruchowe.

Do zespołu kanału nadgarstka dochodzi najczęściej w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, niedoczynności tarczycy, skrobiawicy i akro-megalii. Drętwienie, parestezje i ból w obrębie kciuka, palca wskazującego, środkowego i wewnętrznej powierzchni palca serdecznego poprzedzają zwykle osłabienie, a następnie zanik mięśni kłębu. Nasilenie dolegliwości bywa największe w godzinach nocnych. Objawy często są obustronne, czasem występują w obrębie przedramion, a nawet: w okolicy barków i szyi.

Badaniem przedmiotowym stwierdza się dodatni objaw Thiela: opukiwanie okolicy nerwu na powierzchni dłoniowej nadgarstka powoduje pareste-zje. Można również wywołać parestezje i ból przez ucisk tej okolicy lub prze-prost w stawie nadgarstkowym. W okolicy unerwionej przez nerw pośrodkowy stwierdza się brak czucia lub nadwrażliwość na bodźce czuciowe. Może dojść do niedowładu mięśnia przeciwstawiacza i krótkiego odwodzi-ciela kciuka, osłabienia i zaniku mięśni kłębu o nasileniu zależnym od czasu trwania zespołu. Obiektywnej oceny tych zmian można dokonać, wykonując badanie elektromiograficzne (EMG).

Zespół kanału nadgarstka wymaga różnicowania z zapaleniem korzeni nerwowych i dyskopatią szyjną (C6-C7).

Leczenie zachowawcze polega na stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych i miejscowych wstrzyknięć glikokortykosteroidów. Jest ono wystarczające w przypadkach, gdy stwierdza się jedynie objawy ze strony włókien czuciowych i nieznaczne odchylenia w EMG. Jeżeli jednak osłabiona jest siła mięśniowa, a w EMG widoczne są znaczne zmiany, zaleca się leczenie operacyjne.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość