Żółtaczki

Żółtaczki (hiperbilirubinemie) - gromadzenie się bilirubiny we krwi i w tkankach prowadzące do zażółcenia skóry i białkówek, które występuje po przekroczeniu poziomu 68 (.imol/l (4 mg/cll) bilirubiny we kiwi u noworodków i 34 |imoi/l (2 mg/cii) u dzieci starszych.

Podział-.

  • przedwąlrobowe (hemolityczne; zwiększone wytwarzanie bilirubiny),
  • wątrobowe (upośledzony wychwyt, sprzęganie, transport i wydzielanie bilirubiny z komórki wątrobowej),
  • pozaiuątrobowe (utrudniony odpływ żółci).

Hiperbilirubinemia pośrednia występuje w żółtaczkach hemolitycznych i wątrobowych (np. żółtaczki czynnościowe, choroby metaboliczne, zakażenia).

Hiperbilirubinemia bezpośrednia występuje w żółtaczkach cholesta-tycznych (poziom bilirubiny bezpośredniej przekracza 1 mg/dl przy poziomie bilirubiny całkowitej do 5 mg/dl [85,4 i.imol/11 lub > 20% całkowitego stężenia bilirubiny przy poziomie > 5 mg/dl).

Przyczyny, niedrożność, zapalenie, skąpość dróg żółciowych, zespół Ala-gille’a, choroba Bylera, niedobór alfa,-antytrypsyny, postępująca wrodzona cholestaza wewnątrzwątrobowa.

Objawy cholestazy. zespół złego wchłaniania, niedożywienie, wodobrzusze, hepatosplenomegalia, żylaki przełyku.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość