Zdrowo

Dołączył(a):
10 maja 2013
Ostatnio na stronie:
10 maja 2013, 13:33
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

  Etiologia: bakteryjna (najczęściej zakażenie meningokokowe lub pneumo-kokowe, rzadziej Hciemophilus, Klebsiella, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosd), wirusowa, gruźlicza, grzybicza, „aseptyczna/limfocytarna" (w przebiegu nowotworów, sarkoidozy, kolagenoz).

  Objawy kliniczne: w za...

  czytaj dalej »

 • Krwotok podpajęczynówkowy

  Etiologia-, pęknięcie wewnątrzczaszkowego tętniaka lub malformacji tętniczo- żylnej.

  Objawy kliniczne-. nagły, bardzo silny ból głowy, zwykle w okolicy potylicznej, czasem połączony z utratą przytomności. Ból jest często opisywany przez pacjentów jako „pierwszy tak silny ból...

  czytaj dalej »

 • Udar krwotoczny

  Etiologia: pęknięcie mikrotętniaka zmienionego miażdżycowo, powstałego zwykle w wyniku długotrwałego nadciśnienia tętniczego (krwotoki w głębokich strukturach mózgu, zwykle u chorych w wieku dojrzałym i starszym), krwawienie z anomalii naczyniowej, głównie z malformacji tętniczo...

  czytaj dalej »

 • Udary zatokowe (lakunarne)

  Etiologia: niedrożność drobnych tętnic mózgu powodująca niewielkie (do kilku milimetrów) ogniska zawałowe (tworzące małe jamki zwane zatokami). Ich przyczyną są zmiany miażdżycowe w małych naczyniach mózgowych, zwłaszcza przy długotrwałym współistnieniu nadciśnienia tętnic...

  czytaj dalej »

 • Udar niedokrwienny

  Etiologia: miażdżyca naczyń, zwłaszcza dużych tętnic szyjnych i dużych tętnic mózgowych, migotanie przedsionków i inne zaburzenia rytmu serca, stan po zawale serca, stan po wszczepieniu sztucznej zastawki serca, stan po zapaleniu wsierclzia, kardiomiopatia, wady serca, zwłaszcza zasta...

  czytaj dalej »

 • Choroba i zespół Parkinsona

  Etiologia-, nie jest znana. U podłoża choroby leżą zaburzenia w ilości neu-roprzekaźników, zwłaszcza dopaminy (przede wszystkim w istocie czarnej, skorupie, jądrze ogoniastym), jak również receptorów dopaminer-gicznych, zwłaszcza D2. W zespołach parkinsonowskich domniemana jest prz...

  czytaj dalej »

 • Napady częściowe złożone

  Etiologia- Podobnie jak napady częściowe proste, napady częściowe złożone mają ograniczony (choć szerszy niż te pieiwsze) obszar nieprawidłowych wyładowań neuronów. Najczęściej, ale nie zawsze, dotyczy to płatów skroniowych, stąd często napady te nazywane są „napadami skroni...

  czytaj dalej »

 • Napady nieświadomości

  Etiologia-, napady występują niemal wyłącznie u dzieci i młodzieży w wieku dojrzewania (4.-12. rok życia).

  Objawy kliniczne: kilkusekundowe zaburzenia świadomości bez utraty przytomności. Mają obraz chwilowego zniemchomienia, zamyślenia, nieobecności myślami, może im towarzysz...

  czytaj dalej »

 • Napady miokloniczne

  Etiologia-, przyczyny - jak wyżej. Ponadto mioklonie często są wyrazem innej choroby organicznej, zwłaszcza w obrębie pnia mózgu i rdzenia przedłużonego, występują w czasie ostrego niedokrwienia i(lub) niedotlenienia mózgu oraz w chorobach zwyrodnieniowych, np. w chorobie Creutzfelclt...

  czytaj dalej »

 • Napady atoniczne

  Etiologia: nagle obniżenie napięcia mięśni odpowiedzialnych za utrzymywanie postawy pionowej lub utrzymanie głowy. Czynniki etiologiczne - jak wyżej.

  Objawy kliniczne: napady padaczkowe pod postacią utraty przytomności i nagłych upadków związanych ze zwiotczeniem mięśni. Chory up...

  czytaj dalej »