Zdrowo

Dołączył(a):
10 maja 2013
Ostatnio na stronie:
10 maja 2013, 13:33
 • Napady toniczno-kloniczne

  Etiologia-, najczęściej nie do wykrycia (padaczka skrytopochodna), u jej podstaw leży skłonność neuronów do nieprawidłowych wyładowań - niski próg pobudliwości neuronów. Cechy te mogą być uwarunkowane genetycznie, ale i środowiskowo. Czynnikami sprzyjającymi napadom padaczkowym...

  czytaj dalej »

 • Powikłania psychofarmakoterapii

  Złośliwy zespół neuroleptyczny jest najpoważniejszym powikłaniem leczenia lekami przeciwpsychotycznymi. Objawia się on sztywnością mięśni, zaburzeniami świadomości, pobudzeniem psychoruchowym lub hipokinezą, ośrodkową hipertermią, zlewnymi potami, tachykardią oraz skokami ciśni...

  czytaj dalej »

 • Farmakoterapia w ostrych psychozach

  W psychozach w większości przypadków uspokojenie pacjenta można uzyskać, stosując benzodiazepiny, które po podaniu doustnym w niektórych przypadkach zaczynają działać już po kilkunastu minutach. Niektóre benzodiazepiny podane domięśniowo rozpoczynają swoje działanie z opóźnieni...

  czytaj dalej »

 • Otępienia

  Otępienie z ciałami Lewy’ego

  We wczesnym okresie stwierdza się przecie wszystkim deficyty w testach oceniających uwagę, funkcje czołowo-podkorowe i wzrokowo-przestrzen-ne. Charakterystyczne są wahania dysfunkcji poznawczych. Omamom, najczęściej wzrokowym, często towarzyszą usystema...

  czytaj dalej »

 • Choroba Alzheimera

  Rozpoznanie tej choroby jest zawsze tylko prawdopodobne, rozstrzyga badanie neuropatologiczne.

  Choroba Alzheimera rozwija się powoli, poprzedzona jest niespecyficznym zespołem łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych.

  Stopniowo narastają zaburzenia pamięci dotyczące wydarzeń bieżących...

  czytaj dalej »

 • Zaburzenia psychiczne przebiegające z otępieniem

  Otępienie to charakterystyczny zespół objawów: zaburzenia pamięci, orientacji, mowy, upośledzenie zdolności uczenia się, rozumienia, sprawności liczenia, myślenia abstrakcyjnego, wnioskowania, przewidywania, planowania i oceny sytuacji, spowodowane rozlanym, uogólnionym lub wieloogni-s...

  czytaj dalej »

 • Zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym wraz z zaburzeniami świadomości

  Przez zaburzenia psychiczne kształtujące się na podłożu organicznym rozumie się stany spowodowane uszkodzeniem przejściowym lub trwałym zaburzeniem struktury, a znacznie częściej funkcji określonych struktur ośrodkowego układu nerwowego, spowodowane przez urazy czaszkowo-mózgowe, in...

  czytaj dalej »

 • Zaburzenia psychospołeczne w następstwie zaburzeń funkcjonowania rodziny

  W rodzinie dokonuje się proces socjalizacji dziecka, powstają więzi z osobami znaczącymi, istotne dla osiągnięcia przez dziecko tożsamości i dojrzałości, przeżywa się podstawowe interakcje międzyludzkie, uzyskuje przekaz międzygeneracyjny, zaspokaja potrzeby.

  Rodziny nieprawidłowo...

  czytaj dalej »

 • Zasady farmakoterapii i psychoterapii zaburzeń psychicznych

  Leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi jest złożone i obejmuje psychoterapię, farmakoterapię oraz inne formy leczenia biologicznego, np. elektrowstrząsy, a także rehabilitację. Nie leczy się pojedynczych objawów, lecz dąży do całościowego rozpoznania. Zwykle można wydzielić 3 o...

  czytaj dalej »

 • Bulimia psychiczna

  Bulimię psychiczną rozpoznaje się, gdy obecna jest ciągła koncentracja na jedzeniu i przymus jedzenia, samoocenianie się jako osoby otyłej oraz lęk przed wzrostem masy ciała, powtarza się objadanie się, prowokowanie wymiotów, nadużywanie środków przeczyszczających. Bulimia może w...

  czytaj dalej »