Zdrowo

Dołączył(a):
10 maja 2013
Ostatnio na stronie:
10 maja 2013, 13:33
 • Jadłowstręt psychiczny

  Jadłowstręt psychiczny rozpoznaje się, gdy zmniejsza się masa ciała (u dzieci brak jej przyrostu) i stanowi mniej niż 85% prawidłowej dla wieku i wzrostu (BMI < 17,5), ogranicza się jakościowe i ilościowe przyjmowanie pożywienia, występują zaburzenia obrazu własnego ciała i lęk p...

  czytaj dalej »

 • Zaburzenia osobowości

  Osobowość człowieka jest złożoną strukturą, od której zależy przeżywanie i zachowanie. Jej zaburzenia obejmują zaburzenia poznawcze, emocje oraz postawy wobec innych ludzi. Przyczyny zaburzeń są złożone: psychologiczne, społeczne i biologiczne. Klasyfikacja ICD-10 wyróżnia 8 spe...

  czytaj dalej »

 • Upośledzenie umysłowe

  Upośledzenie umysłowe rozpoznaje się, gdy występuje zahamowany lub niepełny rozwój umysłowy powodujący obniżenie umiejętności stanowiących o ogólnym poziomie inteligencji: zdolności poznawczych, mowy, funkcji niotorycznych, społecznych. Znaczenie zasadnicze ma istotnie niższe od p...

  czytaj dalej »

 • Zaburzenia psychiczne spowodowane stanem somatycznym

  Zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób somatycznych mają wieloczynnikową etiopatogenezę; zależą ocl indywidualnej predyspozycji, czynników zewnętrznych - psychospołecznych i somatogennych. Zaburzenia te czasem „maskują” chorobę somatyczną lub są jej zwiastunem. Najczęściej s...

  czytaj dalej »

 • Zaburzenie afektywne

  Do zaburzeń afektywnych zalicza się stany, w których dominują zaburzenia nastroju: depresyjne (pojedynczy epizod i nawracająca depresja), clystymia, mania, stany mieszane, zaburzenie afektywne dwubiegunowe I i II typu (fazy depresyjne i maniakalne lub submaniakalne), zaburzenia cyklotymicz-n...

  czytaj dalej »

 • Zaburzenia schizofreniczne

  Zaburzenia schizofreniczne to grupa zaburzeń psychotycznych. Wyróżnia się zaburzenia schizofreniczne ostre i przewlekłe. W schizofrenii ostrej dominują urojenia, omamy i specyficzne zaburzenia myślenia, a w przewlekłej -apatia, brak napędu, spadek aktywności, społeczne wycofanie, defic...

  czytaj dalej »

 • Zaburzenia związane ze stresem

  Charakterystyczną cechą tych zaburzeń jest ich rozwój po bezpośrednim narażeniu na działanie ekstremalnie traumatycznych stresów (wojna, katastrofa drogowa), związanych z zagrożeniem życia lub poważnym uszkodzeniem ciała (napad) lub zagrożeniem fizycznej integralności (gwałt), lub...

  czytaj dalej »

 • Zaburzenia nerwicowe

  Zaburzenia nerwicowego zaburzenia o symptomatologii psychicznej i somatycznej, występujące bez jakichkolwiek zmian organicznych. Zawsze obecne są objawy psychiczne (lęk, depresja, rozdrażnienie, natręctwa, zaburzenia koncentracji i uwagi), objawy somatyczne oraz cechy osobowości neurotyczn...

  czytaj dalej »

 • Uzależnienie od fencyklidyny

  Objawy intoksykacji to: wojowniczość, skłonność do bójek, impulsywność, nieprzewidywalne, psychomotoryczne pobudzenie, nieprawidłowy osąd rzeczywistości, zaburzone funkcjonowanie społeczne oraz oczopląs poziomy lub pionowy, nadciśnienie tętnicze lub tachykardia, zmniejszenie wraż...

  czytaj dalej »

 • Uzależnienie od halucynogenów

  Najczęściej są to intoksykacje LSD (amidem kwasu lizergowego) oraz MDMA (tzw. Ectasy - pochodną amfetaminy).

  Cechy charakterystyczne intoksykacji to: lęk, depresja, nastawienia odnoszące, obawy, że się zwariuje, interpretacje urojeniowe, nieprawidłowy osąd rzeczywistości, zaburzone f...

  czytaj dalej »