Zdrowo

Dołączył(a):
10 maja 2013
Ostatnio na stronie:
10 maja 2013, 13:33
 • Uzależnienie od środków nasennych i uspokajających

  Uzależnienie od tej grupy środków dotyczy głównie dorosłych, szczególnie z zaburzeniami nerwicowymi, objawami psychotycznymi, osób nadużywających niektórych substancji psychoaktywnych. Cechą charakterystyczną tego uzależnienia jest wyraźny wzrost tolerancji.

  Podczas intoksykacji...

  czytaj dalej »

 • Uzależnienie od kokainy

  Kokaina jest naturalnie występującą substancją w roślinie koka. Przyjmowana jest w postaci liści, pasty, chlorowodorku kokainy i alkaloidu kokainy. Drogi przyjmowania tych preparatów są różne, najczęściej w postaci-pudru wciągana jest do nosa. Charakterystyczny jest szybki rozwój u...

  czytaj dalej »

 • Uzależnienie od lotnych rozpuszczalników

  Do tej sekcji klasy substancji psychoaktywnych zalicza się alifatyczne i aromatyczne węglowodory znajdujące się w takich substancjach, jak kleje, rozpuszczalniki, benzyna, oraz halogenowane węglowodory i inne lotne substancje zawierające estry, ketony i glikole.

  Długotrwałe przyjmowanie...

  czytaj dalej »

 • Uzależnienie od opioidów

  W skład opioidów wchodzą substancje naturalne (np. morfina), półsynte-tyczne (np. heroina) i syntetyczne o morfinopodobnym działaniu. Uzależnienie powstaje w ciągu kilku lat.

  Typowe objawy intoksykacji to: początkowo euforia, po której pojawia się apatia, dysforia, psychomotoryczne...

  czytaj dalej »

 • Uzależnienie od kanabinoidów

  Konopie indyjskie pali się w postaci „jointa” lub w fajce wodnej albo dodaje do tytoniu. Głównym psychoaktywnym składnikiem jest tetrahydrokanabi-nol - THC. Przewlekłe używanie prowadzi do uzależnienia. Wysokie dawki mogą dać efekt podobny do halucynogenów. Zdarzają się interpreta...

  czytaj dalej »

 • Uzależnienie od amfetaminy i substancji o amfetaminopodobnym działaniu

  Charakterystyczne cechy intoksykacji to: euforia, wzmożona energia, nadak-tywność, czujność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, wielomówność, lęk, napięcie, stan gotowości, wielkościowość, stereotypowe zachowania, złość, gotowość do walki, a także zaburzo...

  czytaj dalej »

 • Uzależnienie od alkoholu

  Uzależnienie od alkoholu rozpoznaje się, gdy występują objawy somatyczne, behawioralne i psychologiczne: silna chęć lub przymus picia alkoholu, brak zdolności kontrolowania picia, picie w celu złagodzenia objawów odstawienia, stany upojenia z późniejszą niepamięcią (pa-limpsesty), w...

  czytaj dalej »

 • Tubulopatie

  Etiologia: tubulopatie są to schorzenia nerek polegające na zaburzeniu czynności cewek nerkowych, przebiegające zwykle z wydolnymi nerkami lub przy nieznacznie zmniejszonym przesączaniu kłębuszkowym. Wyróżniamy tubulopatie wrodzone lub nabyte.

  Tubulopatie wrodzone charakteryzują się o...

  czytaj dalej »

 • Zespół nerczycowy

  Etiologia-, wzrost przepuszczalności błony podstawnej kłębuszków nerkowych i białkomocz przekraczający 3,5 g/dobę, hipoproteinemię i hipoalbu-minemię oraz obrzęki określa się jako zespół nerczycowy; zwykle świadczy on o patologii nerek. Zjawisko to może być spowodowane pierwot...

  czytaj dalej »

 • Nefropatie wtórne

  Etiologia-, nefropatie wtórne są to uszkodzenia nerek w przebiegu chorób zwykle ogólnoustrojowych o różnej etiologii. W trakcie tych chorób może dochodzić do uszkodzenia różnych stmktur nerek, w tym kłębuszków nerkowych. Istnieje zależność między wiekiem i płcią chorego a cho...

  czytaj dalej »