Zdrowo

Dołączył(a):
10 maja 2013
Ostatnio na stronie:
10 maja 2013, 13:33
 • Wodonercze

  Powstaje w wyniku zamknięcia światła moczowodu złogiem, naciekiem nowotworowym, bliznowaceniem tkanki zaotrzewnowej w przebiegu radioterapii lub tętniaków aorty. Przyczyną wodonercza może być wrodzone zwężenie ujścia mieclniczkowo-moczowodowego.

  Objawy kliniczne: utrudnienie odpływ...

  czytaj dalej »

 • Zatrzymanie moczu

  Zatrzymanie moczu spowodowane jest przeszkodą podpęcherzową. Najczęściej jest to łagodny rozrost gruczołu krokowego, rak stercza, zwężenie cewki moczowej, krwawiący guz pęcherza, uszkodzenie cewki moczowej. Przyczyną zatrzymania moczu mogą być zaburzenia neurologiczne - pęcherz n...

  czytaj dalej »

 • Ropomocz

  Powstaje w wyniku wtargnięcia bakterii clo układu moczowego. Zakażenia wywołane są głównie przez bakterie Gram-ujemne, a mianowicie: Escheri-cbia coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Acinetobacler, oraz Gram-dodatnie: Staphylococcus aureus, Slreptococcus. Są to zakaż...

  czytaj dalej »

 • Kolka nerkowa

  Przyczyną kolki nerkowej jest zamknięcie światła moczowoclu, najczęściej kamieniem, który przesunął się z nerki do moczowoclu. Ponadto zatkanie moczowoclu skrzepami kiwi, podwiązanie śródoperacyjne moczowoclu, uraz moczowoclu, naciek nowotworu na moczowócl i zaciskanie go.

  Objawy,...

  czytaj dalej »

 • Krwiomocz

  Krwiomocz makroskopowy występuje najczęściej w przebiegu guzów pęcherza moczowego, a także w chorobach nowotworowych moczowodów, miedniczek nerkowych i guzów nerek.

  Krwiomocz występuje w przebiegu kamicy układu moczowego, stanów zapalnych dróg moczowych, łagodnego rozrostu i raka ga...

  czytaj dalej »

 • Stopa cukrzycowa

  Powikłaniem cukrzycy poci postacią zmian w obrębie stóp są ropne zapalenia skóry, tkanki podskórnej, ścięgien i kości, często prowadzące do powstania głębokich owrzodzeń oraz martwicy palców. Proces zapalny może objąć całą stopę, a nawet podudzie, doprowadzając do konieczno...

  czytaj dalej »

 • Ropne zapalenie sutka (mastitis)

  Występuje najczęściej u kobiet karmiących, przyczyną jest. niedostateczne opróżnianie piersi i zaleganie mleka. Zakażenie tkanki gruczołowej może powodować uylworzenie się ropnia,zlokalizowanego na różnej głębokości.

  Objawy: bolesne zaczerwienienie sutka, nadmierne uciepleni...

  czytaj dalej »

 • Ropowica ręki

  Powstaje najczęściej na skutek wtórnego zakażenia nieleczonej rany ręki.

  Wyróżnia się ropowicę:

  • podskórną (ropa gromadzi się pomiędzy skórą a rozcięgnem dłoniowym),
  • powierzchowną (ropa między rozcięgnem dłoniowym a ścięgnami zgina-czy),
  • głęboką (ropa pomiędzy ści...

  czytaj dalej »

 • Zastrzał

  Jest to ropne zapalenie dłoniowej powierzchni palców ręki, zazwyczaj na skutek zakażenia przez zakłucie.

  Wyróżnia się zastrzał:

  • skórny,
  • podskórny,
  • ścięgnisty,
  • stawowy,
  • kostny.

  Objawy. bolesny obrzęk, zaczerwienienie, ograniczenie ruchomości. Niebezpieczne są zastrzały...

  czytaj dalej »

 • Czyrak

  Czyrak (furunculus) jest ropnym zakażeniem mieszka włosowego, wywołanym przez gronkowce.

  Szczególnie niebezpieczne są czyraki twarzy powyżej linii kąta ust ze względu na możliwość wywołania zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (spływ naczyń żylnych).

  Leczenie: początkowo zachowa...

  czytaj dalej »