Choroba Alzheimera

Rozpoznanie tej choroby jest zawsze tylko prawdopodobne, rozstrzyga badanie neuropatologiczne.

Choroba Alzheimera rozwija się powoli, poprzedzona jest niespecyficznym zespołem łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych.

Stopniowo narastają zaburzenia pamięci dotyczące wydarzeń bieżących, umiejętności wykonywania czynności wyuczonych, narasta dezorientacja, następuje poważne zubożenie mowy oraz brak kontroli nad zwieraczami. W końcowym stadium choroby pacjent: nie chodzi, nie siedzi, nie podnosi głowy, nie poaisza się nawet w obrębie łóżka. Umiera najczęściej z powodu infekcji, zaburzeń krążenia lub innych schorzeń. Chorolaa może trwać od roku do kilkunastu lat.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość