Choroby przewlekłe tętnic

Wśród przewlekłych chorób tętnic wyróżnia się:

  • zwężające stwardnienie tętnic (arleriosclerosis oblitemnś),
  • zakrzepowe zapalenie naczyń,
  • chorobę Buergera (tbromboangiitis obliteranś).

Etiologia: w zwężającym stwardnieniu tętnic zmiany miażdżycowe dotyczą dużych i małych tętnic u ludzi po 50. roku życia. Uszkodzenie śród-błonka naczyń tętniczych przez ogniska miażdżycowe powoduje tworzenie się skrzeplin, które ograniczają przepływ kiwi przez naczynia. Choroba Buergera występuje u 1-2% chorych z niedokrwieniem kończyn, dotyczy prawie wyłącznie mężczyzn między 20. a 50. rokiem życia. Udowodniono związek choroby z paleniem tytoniu.

Objawy, pierwszym objawem choroby jest chromanie przestankowe (daudicatio inlermittens) - nasilające się w miarę pokonywania dystansu, bóle podudzia, zmuszające chorego do zatrzymania się, co powoduje ich ustąpienie. W późniejszym okresie dołączają się bardzo silne bóle spoczynkowe. Dla rozpoznania stosuje się badanie kliniczne, angiografię subtrak-cyjną (DSA), USG metodą Dopplera. Bardzo przydatny jest wskaźnik kostka--ramię (stosunek skurczowego ciśnienia w okolicy kostek do ciśnienia na tętnicy ramiennej).

Leczenie: całkowita rezygnacja z palenia tytoniu, stosowanie prostaglan-dyn (Prostavasin), zabiegi rewaskulaiyzacyjne (zabiegi chiairgiczne, angio-plastyka przezskórna).

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość