Choroby żył

Choroby żył występują jako:

  • zmiany zakrzepowe,
  • żylaki kończyn dolnych.

Wśród zmian zakrzepowych wyróżnia się:

  • zapalenie żył powierzchownych (Ihrombophlebitis superficialis),
  •  zapalenie żył głębokich kończyn dolnych (tbrombophlebilispmfundd),
  • zakrzepica (ostra) żył kończyny dolnej (phlegmasia cerulea dołem) - również zajęcie układu chłonnego,
  • białe, bolesne zapalenie żył (phlegmasia alba dolens) - masywne zmiany zakrzepowe oraz niedokrwienie kończyny,
  • zakrzepicę płucną,
  • zator tętnicy płucnej (embolia arteriae pulmonalis) - dotyczy zmian zakrzepowych w tkance płucnej, pniu tętnicy płucnej lub jej rozgałęzień.

Objawy, zapalenie żył powierzchownych — zaczerwienienie i bolesność nad przebiegiem żyły. Na kończynie górnej często jatrogenne. Zapalenie żył głębokich kończyn dolnych - obrzęk i ból łydki, zwiększone ucieplenie.

Dla rozpoznania są pomocne: objaw Homansa (nasilenie bólu podczas grzbietowego zgięcia stopy) oraz objaw Mozesa (zwiększone napięcie mięśni łydki). Rozpoznanie potwierdza: badanie USG - metodą Dopplera lub flebografia, również zwiększenie poziomu D-dimerów.

Leczenie w chorobie zakrzepowo-zatorowej może być:

a) zachowawcze:

  • heparyna standardowa we wlewie ciągłym w dawce do przedłużenia czasu kaolinowo-kefalinowego (APTT) w zakresie 2-3 razy. Już 2. dnia podaje się jednocześnie doustne antykoagulanty (pod kontrolą wskaźnika INR), kończąc wlew z heparyny zazwyczaj w 5.-7. dobie, a kontynuując leczenie antykoagulantami doustnymi lub heparyną drobnocząsteczkową,
  • heparyny drobnocząsteczkowe podawane w określonej dawce leczniczej (nie wymagają kontroli laboratoryjnej),

b) operacyjne - trombektomia żylna u chorych z bolesnym obrzękiem siniczym, w przypadku nawracającej zatorowatości płucnej -wprowadzenie do żyły głównej dolnej filtra (przez nakłucie żyły udowej).

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość