Farmakoterapia w ostrych psychozach

W psychozach w większości przypadków uspokojenie pacjenta można uzyskać, stosując benzodiazepiny, które po podaniu doustnym w niektórych przypadkach zaczynają działać już po kilkunastu minutach. Niektóre benzodiazepiny podane domięśniowo rozpoczynają swoje działanie z opóźnieniem, a podawanie ich dożylnie może być niebezpieczne ze względu na ryzyko depresji układu oddechowego. Można również podać hydroksyzynę jednorazowo w dawce 25-100 mg doustnie lub domięśniowo. W ostrych psychozach można podawać leki przeciwpsychotycz-ne drogą poza jelitową, po wy kluczeniu intoksykacji lub szczególnych stanów somatycznych. Zbyt wysoka dawka może wywołać poważne powikłania: nasilone objawy pozapiramidowe, ostre dyskinezy czy też złośliwy zespół neuroleptyczny. Pobudzenie w przebiegu zespołów odstawienia można zmniejszyć, podając benzodiazepiny, pamiętając jednak, że u osób upojonych istnieje możliwość synergistycznego działania alkoholu i benzodiazepin.

Pobudzenie może pojawić się w stanach zaburzeń świadomości, które najczęściej spowodowane są działaniem konkretnego czynnika na ośrodkowy układ nerwowy (np, odwodnienie, gorączka, zaburzenia metaboliczne). Należy go zidentyfikować i wyeliminować (leczenie przyczynowe). Ponadto stosuje się leczenie objawowe - leki psychotropowe.

Napady paniki, można przerwać, podając benzodiazepiny; jeśli napadom towarzyszy hiperwentylacja, pomocne może być zalecenie głębokiego oddychania do papierowej torby. Dalsze leczenie należy do specjalisty.

Stany pobudzenia i zachowania agresywne u osób z zaburzeniami, osobowości wynikają najczęściej z obrazu samych zaburzeń oraz zaburzeń towarzyszących, np. intoksykacji. W przypadku dzieci i młodzieży stany pobudzenia i zachowania agresywne mogą być wynikiem pierwszego epizodu schizofrenii, depresji czy manii psychotycznych.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość