Guzy mózgu

Etiologia: guzy mózgu mogą mieć charakter nowotworowy: pierwotny (np. glejak, oponiak, neiwiak, chłoniak, gruczolak) lub przerzutowy (rak, chłoniak, czerniak) albo nienowotworowy (np. ropień, krwiak, pasożyt, tętniak olbrzymi).

Objawy kliniczne-, są związane zarówno z uogólnionym wzrostem ciśnienia śródczaszkowego, jak i miejscowym uszkodzeniem struktur mózgu w zależności od lokalizacji guza. Typowe objawy wzmożonego ciśnienia we-wnąlrzczaszkowego to-, ból głowy (pojawiający się głównie po przebudzeniu, łagodniejący lub ustępujący po wstaniu z łóżka, w późniejszym etapie choroby - ciągły, coraz silniejszy, o charakterze „rozpierającego"), nudności, wymioty, senność i zaburzenia świadomości, napady padaczkowe.

Stwierdza się bolesność opukową czaszki, niekiedy objawy oponowe, tarczę zastoinową na dnie oczu, bradykardię, zaburzenia świadomości. Objawy ogniskowe wynikają z lokalizacji guza i mogą być w postaci: niedowładów(przy uszkodzeniu torebki wewnętrznej, kory ruchowej lub pnia mózgu, w przypadku przystrzałkowej lokalizacji guza może wystąpić parapareza),_po-rażenia nerwów czaszkotvych (np. gałkoruchowych — przy uszkodzeniu pnia mózgu, twarzowego - przy zajęciu torebki wewnętrznej, uszkodzenie nerwów trójdzielnego, twarzowego i przedsionkowo-słuchowego — przy lokalizacji guza w kącie mostowo-móżdżkowym),zaburzeń moivy o typie afazji (przy uszkodzeniu piata skroniowego półkuli dominującej), zaburzeń widzenia (połowiczych dwuskroniowych - w guzach przysadki, połowiczych jecl-noimiennych - w guzach na przebiegu pasma lub promienistości wzrokowej i w płatach potylicznych), zaburzeń osobowości i krytycyzmu (w guzach płatów czołowych), atciksji (przy guzach móżdżku lub pnia mózgu).

Postępowanie: przy podejrzeniu guza mózgu pacjent powinien być bezwzględnie jak najszybciej skierowany na oddział neurochirurgiczny lub neurologiczny w celu wykonania badań neuroobrazowych i ewentualnego zabiegu operacyjnego. Jedynie niektóre gruczolaki (prolactinoma) mogą być leczone wyłącznie farmakologicznie (bromokryptyna), a chłoniaki za pomocą radioterapii.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość