Kolka nerkowa

Przyczyną kolki nerkowej jest zamknięcie światła moczowoclu, najczęściej kamieniem, który przesunął się z nerki do moczowoclu. Ponadto zatkanie moczowoclu skrzepami kiwi, podwiązanie śródoperacyjne moczowoclu, uraz moczowoclu, naciek nowotworu na moczowócl i zaciskanie go.

Objawy, zamknięcie światła- moczowoclu powoduje utrudniony odpływ moczu z nerki, zastój moczu w układzie kielichowo-mieclniczkowym, rozciąganie torebki włóknistej i ból w okolicy lędźwiowej, promieniujący do pachwiny. Przy współistniejącym zakażeniu dróg moczowych występują gorączka i dreszcze. U chorych z jedyną nerką lub zamknięciem światła obu moczowodów występuje bezmocz.

Postępowanie-. rozpoznanie przyczyny kolki nerkowej za pomocą badań obrazowych (USG, badania radiologiczne). W kolce nerkowej podaje się leki rozkurczowe i przeciwbólowe. Duży zastój w układzie kielichowo-miednicz-kowym i gorączka są wskazaniami do wytworzenia przezskómej przetoki nerkowej. W stanach zapalnych podaje się antybiotyki, działające na bakterie Gram-ujemne. Urografii nie wykonuje się w ostrym ataku kolki nerkowej, ze względu na bardzo opóźnione wydzielanie kontrastu lub nieczynną czasowo nerkę. Usunięcie przeszkody w moczowoclzie wykonuje się w terminie późniejszym. Jedynie podwiązanie moczowoclu wymaga pilnej reoperacji.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość